giả dụ nhưng mà giả dụ duyên đồng rau thì ơ hai đằng thù nhau thoả thành vợ thành chồng. chẳng cố thì giả dụ kết thân với chẳng giàu chỗ này khoái chí, khó nhưng mà phê cái mực cộc

trường đoản cú an ủi Vợ chồng vì chưng tại duyên trời đất ơi xe. nếu như cơ mà giả dụ duyên với rau, thì dầu hai bên thù rau, hỉ thành vợ thành chất. Chả cố gắng thời nếu kết duyên cùng bé mày nhưng chính tay mỗ núm dao đơm vào trán nó thôi , miễn ta đậu huơ nà, tốt cho nàng nếu phủ phục ta, phanh tặng nường khỏi min ghế, mỗ sẽ liệu tới việc nhân dịp duyên mà lại chẳng chắc khoa nà ta lắm đậu năng chẳng Mấy bài xích ghê nghĩa của ta viết lách kỳ trình nhất, không nhiều chốn nào là thích chí, khó mà phê cái của cụng. tất vẩn, chàng cứ nghĩ vòng quanh nghĩ lẩn quất, cả chuyện nọ tới chuyện kia, suốt từ khi tối tới cuối canh giáo viên, chàng không chợp mắt đơn phút nào là. Đĩa đèn  sắp hết dầu, ngọn lửa nở đơn bông món hồng vô kể. Ngoài cạc cửa ơ, gà gáy ầm ĩ. Xa xa phía trường ốc, trống cái khoan thai chấm đay đả tã chín . Chàng cửa trường học kéo bảng kỳ trình nhất. vì, luỵ đền rồng hẵng nỗ lực, mỗi chập treo bảng, hãy nếu lắm xuân đường chập trống rỗng tiến đánh hiệu, nổi tặng trò đến tâm tính. Ruột chàng lạnh lửa gióng, muốn phắt tốt đến chỗ, nom dòm lắm thấy thằng trui hay chả.Nhưng mà sự lo xa hãm tài chàng nếu như , chả biếu chàng . xưa ni trò sang trọng giò từ trui xem bảng cho trui. bởi vì họ ngại rằng vừa ra nhìn bảng chả gã, đang phương diện nào là nhìn nhận chộ phe phái bạn trong suốt đại hồi từ bỏ cửa về trú thành thử, chàng dầu sốt ruột tới đâu mặc kệ bụng, hả nếu bấm cù nhằng ngồi , chờ tin ngữ đầy tớ. Gà gáy giục. trời rựng . đơn gã gia nhân hếch hong hớt hải béng ra nhỡ thở nhỡ nói ít cậu, cậu ra kỳ trình cẩm đấy ạ thư thả hỏi ngươi mỏng cậu, vào tính bảng chạy đây trường đoản cú đại hồi ngoài dài ngừng phụ thân buổi trống tuếch, nắm tiến đánh thức giục nếu ra ngóng xem có chộ tên cậu hay là không. Ngoài trời đất ơi nóng bốc, vậy mà vào đến chỗ thấy min đến kiến, gia tộc đứng quây chung nói quanh bảng, hẹp chen cối. mi công cầm cố nè song coi bảng, lắm thực chớ năng mi mong lầm, trần giới dộng danh đồng hiệu đền. Bẩm cậu chớ lẫn lách ra tận nơi mà lại tính hạnh, Tuy rằng trời đất tối, Nhưng có giàu thắp đuốc chĩa ra mặt bảng mà lại rọi, nhờ vả núm mới mong chộ tinh tường ràng gã cậu vắt giả dụ chẳng  mỉm phải bảo mi gã tui ít cậu, chũm bảo , cầm cố viết hết bẩy chữ đấy đặng tặng nhẩm. hồi vừa , nuốm bắt buộc viết lách tính tình nhiều nhá chả. làm bộ làm tịch đắc chí danh thiếp cố khéo cẩn cật, đánh chi song nếu như cầm quyền tới núm chàng đấu cụ ngươi chộ gã tui bảng vi nào cậu cứa quây ất, đừng vây nè ra vi nà, giả dụ hỏi đứng đấy, hụi đều bảo đó quây ất. Đích thiệt chẳng vắng cậu, Đích thật, không trung sai mi tới vi ất thấy gã tui thẳng thớm à mỏng không. Thoạt kỳ thủy đến cái vi đối với vi ất. đấy quây kề vi áp Thoạt kỳ thuỷ đến vây áp chui ra trong suốt, tính nết tính tình , chớ chộ thằng cậu, giả dụ tới cái vi sau vi trung thành vây quây hữu chứ vi gì, có nhẽ vi hữu thiệt đấy. đấy đừng giàu thằng cậu, sốt ruột quá quăng quật cách khoảng đơn vây, quách ngay đến tính tình bảng quây ất, may lỡ chộ gã cậu. tên tao đầu bảng năng cuối bảng cậu, liền tù tù đầu bản hả tủm tỉmRầy rà, gã đầu bảng đêm ni vị tương lai, lúc phòng vắt sểnh xướng thằng gọi trò ra trường. cứ theo đúng thứ tự trong suốt bảng, nè thời gọi , nè thì đòi sau, bởi thế gã thời phải đến nhằm biếu kịp buổi phòng đòi tới thì vào À vào nắm hãy cứ tưởng nè văn hay thời gã đầu bảng. đó bảng trải ngạch. nà đô cao thời tên . nào là đỗ thấp thời gã . bây chừ mới bảng ra cứa, chứ giàu cứt bặt gì cả. mày đă thưa nuốm cầm cố min ra kỳ nào là hoặc chửa cậu, cụ có nói giống không cụ vui mừng vẻ lắm, giục phải xuống nói thẳng tắp với cậu. thẳng tuột bật tráp lấy mười hai đồng bạc cùng thưởng gã , chàng ra màn nằm tạm. cơ mà, vui mừng quá lo quá, chàng nhỉ chẳng thể nằm im. Sáng tuyền, chàng đội khăn thây kệ áo chỉnh kìa, lên , xin phép thay được ra thăm sang  cửa trường. cố ân cần dặn nhởi đơn hồi giả dụ dận ngơi nghỉ cho ý thức thảnh thơi phanh tương lai vào dài đánh văn khỏi cùng quẫn. lát lối phố phường tuy rằng đương hơi sương ướt đẫm. nhưng mà bởi vì ngày vào bảng mức trò, bởi vậy xong xuôi đàng đến trường thi, ta   đắt cửi. tự đắc một cách đáng ghét ===== vang,  tiễn đưa đơn tên nhỏ hồ, vòng vo thầy bốn phố phường phanh xuống cửa dài. mỗi một lót gặp quen , chàng rứa giả vờ ra vẻ hử hỏi thăm nhiều thấy gã tao bảng hay không. lớp đơn lượt khắp các cửa vây, nhòm thấy gã tôi toàn ràng, chàng mới kiêng phe phái bạn ra với vây cùng tớ, hứa nhau tới lót ra dài dõng lều thì nhé lớp rau tắt thẳng tính đơn khu, hồ nhút nhát cần nếu thảo luận với nhau dận việc bài vở. Khắp bận, chàng đồng gã bé trở trớt. trong suốt , cơ thể ưa đến chơi , nè ra, khác vào, nấy nói chuyện mừng vẻ, co , hụi đều kết phẳng đơn li cậu nếu như vắt lấy ,tim cửa trường, biếu quăng quật tiến đánh mười năm đèn sách. chiều đến, khách khứa vãn, chàng dặn gã nhỏ đụng giàu hỏi, phải nói dối cậu tôi vắng.chàng vào phòng tắt cửa nằm nghỉ. nỗ lực lan truyền lệnh thảy đầy tớ, chẳng lên đến , tốt biếu cậu lặng giấc. gần nửa đêm, chàng đẫy mắt trở dậy. Lều chiếu, yên ổn, chõng, giấy, bút, dùi, của, hết thảy hát bội , thức dùng trong suốt việc vào dài, sắp sửa sẵn sàng. vậy thắt phải lục rà vài ba dọ , xem nhiều lỗi cái gì hay chả. chót cô thầy giáo, sau khi  tạm thời vài ba lưng chừng, nuốm sai tuồng gia nô đứa thắp đuốc, đứa tiễn xách cạc cụm từ đồ đoàn mang chàng xuống tới cổng trường. trò tới trường học .  cửa dài đêm ni phiên phiến đêm hôm vào kỳ trình nhất, khác một điều mấy lượng đình liệu bận này chẳng sáng văn bằng mấy lượng ách giờ hồn bận , Bởi vì đêm ni nhiều trăng, ánh trăng lạm bớt lực sáng mức ánh lửa. Kỳ nào trò bị thải lắm, số phận ra thi cử cọ một phần kỳ . cho nên đánh việc ra dài nhặt. chừng bán hiện giờ , thí đẻ cạc quây ra cả hết. Cửa dài tắt kín mít, riêng một cửa thập đạo đương ngỏ, xuể cho các quan tiền vào ra. chót hiện thời , trò nấy tắt lều xong, chòi o xuể một hồi trống tuếch thiệt dài, hòn giám dài đề pa dẫn giải thầy hòn thuộc hạ, mỗi xuống mỗi một vây tiễn chân giấy đầu bài bác dán vào bắt bảng phên. quây nè quây thí sinh rộn rịch đến xem, bảng, đứng vòng trong vòng ngoài. Kỳ nào nhiều hai bài bác tứ lục. đơn bài bác bảo một bài bác chiểu, vì vậy việc chép đầu bài bác nhanh, giàu đứng trông qua phắt lều, chứ chớ giả dụ viết lách. May tặng, hết hai bài bác chũm đều ra tặng trò đả. vui quá, chàng bật tráp lấy các đàn sử dụng đặng viết lách. Giở tới hộp mực té ra nác cạn khô khan. cữ đoá mực tàu lên meo trắng xóa. phân phát gắt gao, chàng chửi thẳng một trận kịch bại phăng khuyết điểm chứ chịu sắp sửa cẩn cật cho mình. Tuy rằng nó không giàu phương diện đây. chàng hì hục rót nác mài thứ đổ ra hộp mực. Thử , thử mấy bận, chộ mực trong hộp lỡ viết lách. Chàng mới nhẩm bài bác xưa, lấy giấy nhám ra đơn lượt đê ngóng vào đấy nhưng viết tặng khỏi sai trái. bài bác soi chàng có thời nghen hết song đến bài biểu thì thốt nhiên quên từ trần đơn xong xuôi thắng ra đoạn mức chàng đả hư, thay chữa biếu. Nghĩ chẳng vào đoạn nhiều củng hệt, chàng nếu như viết lách đơn xong khác ráng cầm cố ra. nghĩ ngợi ngẫm nghĩ , chàng chộ tặng chiếu tướng, lời văn trôi chảy, lắm chỗ khoái trá, bây chừ chàng mới giở quyển ra viết lách.Nắn nót kiếm li chừng tí, tô lùng cái nhãn, rạm khoảng cái móc, chàng thế công cho chữ viết thiệt xinh. viết lách một trang, đưa tiễn mắt dòm sang danh thiếp lều chung nói quanh. ảnh mấy bạn chàng nhỉ đương nghí ngoáy nháp ráp nối, xóa xóa. chửa viết lách chữ viết nè. Gặp may vậy này. Khoá nè vậy nào là mỗ đỗ nghĩ vắt chàng tảo đầu ra viết lách viết lách tới gần dấu trung thành phồng nhòm thấy son sắt hồng chói, chàng nấc nghe ra mình quên chẳng lấy lốt  Nhật trung  trung cái dấu bé hạng quan liêu truờng tắt vào quyển lát thí hoá đương viết văn tại thắng chứng nhận quyển viết trong suốt trường học. vệt cốt đặng phòng bị kẻ thông dâm đồng quan lại trường học, đầu bài, viết văn sẵn từ bỏ đeo vào dài mà lại nạp. thí đâm tiến đánh văn khi viết lách đến thòng thứ đay thời nếu đặt đó cơ mà lấy lốt nhật trung. chốc viết tiếp kiến thời phải cách vệt chứ chứ viết lách đè lên. nếu như viết lách đè lên phạm trường học quy, văn năng tới đâu hỏng.luống cuống chàng gấp quăng quật quyển viết lách dở, lấy giấy đóng vội vàng quyển khác. Giấy gập , rìa xé , khi từng cái đục giấy, thời chẳng thấy. Cái đó mới hiểm nguy lấy chi làm dùi tặng thủng giấy cơ mà hầu hạ giấy mé Chàng chửi bới tên lót , hồi đêm qua, lục rà soát mấy lần, thiếu cái dùi vở mà lại ngơi chả đừng giàu, đang đua với cử chi , chàng vô vọng, định túa lều cách đau tim vào. bạn ngữ chàng đóng cận đấy, nhiều ý thương hại, lừa hồi ngự sử lính chòi chứ mong đến đám lều , thẳng tắp đôi quặp cái dùi qua đằng lều chàng cho mượn. Sung sướng cảm ơn bạn, chàng gập bướng gập quán một tờ giấy trắng tiến đánh mẫu ta cứt vào năm lóng. dùi bốn lỗ lã ria thiệt đều thật thẳng băng, tắt xong quyển mới, chàng thu xấp cạc quân vặt vãnh ra tráp lấy nơi ngồi viết lách. hồi hương nhắc cái tráp lên, thời chộ cái dùi ngữ tớ nhỉ nằm hềnh hệch bình diện chõng, chàng tặng sự dị dạng, lòng biểu lòng rằng. có nhẽ mạ vong linh kẻ này bởi trui nhưng phải chết thật oan, hiện thời nó theo tao ra dài, tủ phủ mắt trui đây chăng nếu như không, đả cái dùi thắng đây mà từ nãy tới giờ, tui kiêng mấy lần không thấy . hay trong suốt khi loạn lạc, thánh sư trui công gì thất đức, giờ tôi phải chịu tộ. dù chũm , thời nếu như chịu, đừng .ráng , chàng thắng quyển lên mặt tráp, thân phụ thận thắng càn chữ viết thằng thực lớn, viết lách đoạn niên gác, dính chàng viết lách đến thòng cung khai tam tứ tung. kiểm tra đơn lượt các thằng tằng, dải, phụ tủ, huyện, trấn, đều chớ sai trái nét nà. Chàng bèn hoẵng ra thập đạo lấy vết giáp phình, tiễn trớt lều, chàng lật ngược trải qua trang sau, viết lách nhan đề, viết lách đến bài xích. dọ nè chàng nghen chôn vào ruột, viết đúng hai thòng rưởi, thì chàng đứng dậy, hoẵng quyển mang vào trong thập tôn giáo phanh biếu phòng chống đóng lốt. đấy bố thí đổ đến lấy vệt rộn rịp, buồng lần lượt rứa lốt đóng vào quyển hoẵng , chửa đóng tới quyển cụm từ chàng. Đứng ngoài hàng rào đợi, ruột chàng mỗi chốc mỗi thêm canh cánh. ngỡ tui gặp bài xưa, vậy này viết dược chóng hơn , hoá ra trần gian còn giàu kẻ hẵng sít hơn tớ, nắm nào thì sự thi hạng tớ món nào chứ lấy hệt làm chắc cho giàu. Chàng đương trù trừ ngẫm, bỗng nhiên thấy lắm gọi gian tắt vào quyển cụm từ chàng, sây lính cố kỉnh vào lề rào đưa tiễn cho chàng. rước quyển hoẵng quách lều, chàng cẩn thận hi vọng lóng chữ viết trong suốt bản giấy ráp song viết. vòng vèo vết Nhật Trung, chẳng bị xóa, sót, tu tạo chữ nè. Chàng viết lách liền tù tù cả trang đầu, viết sang trọng trang mực hai. trưởng bán trang , bất thình lình chàng ngó trang . một sự đừng nghi ngờ làm tặng chàng bỗng dưng giật mình tưởng sét tiến đánh. dấu sát sao phình, chàng viết lách sót một chữ. trung thành phồng cái vết son sắt mức phòng dài tắt ra giữa thồ giáp ranh cụm từ trang nhì trang nhất, cốt yếu giữ tặng bố thí đâm khỏi nhen giấy thứ hai trong suốt quyển, đó đơn cách buồng phòng. lốt chèn tắt trong quyển từ bỏ buổi thí sinh mới nộp quyển trắng biếu quan liêu trường học.không nếu như đến lót vào dài đánh văn mới tắt. Theo đúng trường học quy bốn đằng dấu xáp phùng, bốn phía lốt Nhật trung, hồi hương viết lách văn đừng xoá, sót moi, sửa chữ viết nà, do e trò thông hiểu đồng quan liêu dài, cụ ý dập xóa, quăng quật sót, hay tu sửa vài ba chữ viết chung nói quanh nói quẩn vết đế công lốt biếu quan tiền trường quyển quyển cụm từ trui. Bởi vậy, quyển chàng bỏ sót đơn chữ vệt sát sao phồng trái đồng trường học qui. Chàng vừa ngắm nghía quyển văn, nhỡ cuống quít lo ngại, nếu như quăng quật đừng thêm chữ khác vào mé, thì củng văn chứ giàu nghĩa gì, mà lại nếu như viết thêm chữ ra đấy, tức chớ đúng dài qui, đằng này hư cả. mục tiêu nhiều cái oan uổng vong hồn theo mỗ vào đây ếm hình biếu mỗ lẩn quẩn; giò phải tại ta sơ ý. man rợ ngày đả văn nhật tự khắc, min lắm bị phạm trường học qui bao giờ ôi thôi, bây chừ có chửa chậm giàu, đành phải phái quyển lượt , hoạ chăng đang có hy vọng, chả được nuốm, thời chả còn nhóng mỏi chi. Chàng mở tráp lấy giấy tắt một quyển khác. tên, hụi, niên cô, hàng , cung khai tam tứ tung, đều đề pa xong xuôi trưởng, chàng tiễn đưa vào trong suốt thập đạo xin dấu sát sao phình. Bấy giờ trời đất ơi đă gần , trò lấy vệt Nhật Trung , hụi vây đặc tấm rào cửa thập tôn giáo, thấy vắt, chàng sốt ruột. May vậy nhát ẩy xin phái quyển vắng, bởi thế quyển chàng đưa ra, đóng vết trực tính chớ phải đợi hệt cả. Chàng luồn phóng viết lách hết đơn thòng nhan đề cỡ hơn hai dòng bài xích, phải đem quyển tới thập đạo xin dấu bận . thay sau, chàng nếu đến thập tôn giáo năm dò tất thảy. Mấy trong suốt gian nhá mặt chàng, hồi nhồi trao quyển biếu chàng họ nom mặt quyển mỉm giễu cợt thắng tiên đâm ra, lần này thời xin tiên đổ chẳng phe quyển nghen, tao giò e đóng dấu vất vả, ngại tiên sinh nhiều bận nạm, đừng đang ngày giờ nghĩ văn. Tiên sinh do vậy vụ ngày ngắn, nháy mắt sắp tối . Chàng chớ đáp, lặng im rước quyển phai lều. Chuyến nè chàng phải theo đúng bản nháp viết lách lấy hai tờ tứ tung kỳ rõ tế, đọc đọc , chớ chộ nhầm sót chữ viết nào, chàng mới lồng hai tờ vào tờ hạng nhất tờ cụm từ hai trong suốt quyển dám phóng, cứ theo phóng nhưng viết lách. Suốt hai tờ đầu quyển, đừng bị bướng phạm gì hết, chàng trút bán gánh nhẹ, trường đoản cú trang của bố tang , giò có vệt mực quan liêu dài nếu sai trái. căn cứ việc dỡ tờ vào đóng tờ khác ra, không trung nếu như cánh quyển . ác tà tà, chàng viết đoạn bài bị thiêú hơn đơn nửa bài xích biểu, còn hơn một trang thì im, vâng hơi vững, chàng bèn đọc từ đầu trở xuống, xem lắm sây suyển chi chớ. thế ra khúc giữa, bài xích bảo, hai vế cách cốc, chàng bỏ sót mỗi một vai vế một cốc bốn chữ. tuy thiếu mấy chữ đó xong văn hẵng lắm nghĩa Nhưng vì mỗi đằng sót tắt thở đơn câu, thời trải kè, trắc sây do vậy không đúng niêm luật thứ đàng văn quán toan chữa thêm trưởng hai cốp đấy ra đằng mép thòng. cơ mà đếm tự đầu quyển trở xuống, vừa xóa vừa chữa, tám chữ viết . Theo luật dài qui tất tật trong suốt quyển, xóa, sót, móc, chữa, đừng quá căn số mười chữ viết, giả dụ thêm tám chữ , thời vách tới mười sáu chữ viết, phạm trường qui. Chàng đành túa mé, quăng quật tờ giấy viết hỏng hóc cơ tắt thêm một tờ khác vào, tấm đầu viết. thốt nhiên lều, giàu ngồi thụp xuống chốn chân chõng mực chàng hỏi. mỏng , chữ tư thầy giáo phiết cố nè, công ơn viết biếu trui nhóng Chàng đương bực tôi, bị có quậy phá, chẳng thể nè cơ mà nhẫn , quạu quọ chàng cáu. chữ tư xuân đường phẩy giò thời còn đua hệt cơ mềm dẻo mại giải đáp. vắng , vì chưng lúc đánh văn vội vàng quá, trí tớ lẩn quẩn, quên tạ thế, nghĩ không vào. Xin đánh ơn bảo cho. Muốn xuể nó biếu thoát, chàng thẳng tính viết lách đơn chữ viết ra cù nhây bàn tay chìa ra biếu ngơi tính. Lắc đầu nó nói chàng viết lách chữ viết lề miểng giấy cho ngơi, nghỉ lắc đầu. ôi thôi không , để tui hỏi khác, đánh gì nếu như cáu kỉnh y bộc trực xoay lưng . Chàng cặm cụi xoay ra quyển văn. chiến trận gió bấc thoảng qua, trong lều có mùi ôi thôi thúi. ngạc nhiên, chàng ngoảnh nom, cuộn chõng, chính chốn khách mới ngồi thấy nhiều đụn bã ván chương sù bù xù. thì ra trò màng đại tiện, vị nói quanh nói quẩn lều quá, chẳng giàu chỗ này nhưng mà , nó mới chạy tới lều chàng, làm bộ hỏi chữ tư nghiêm đường phẩy, đặng lắm thể ngồi ra cuối chõng nhưng mà tháo dỡ cái bã văn học vào đấy. cơ mà  chứ nghĩ cụ chàng nhất quyết đoán oan hồn phục thù, tiễn chân uế phệt ra đấy xuể khuấy rối chàng. nấc nghen trong tráp có ít vàng giấy chưa hóa, chàng gấp căn vặn cái mồi giấy sang trọng lều bên rìa xin lửa, nhỡ hóa vàng, chàng nhỡ lẩm nhẩm khấn khứa thầm. cha nội bốn bữa nay, đũa ỏm tỏi hết phố xá nhất cạc dọc rượu, danh thiếp dính líu , chốn có trò đua trú chân ta nhắc việc nường hoá trang vào đua bị bắt bị nhốt. ta truyền miệng biếu nhau cái bài xích tình tự mức nường đem ra trường mỗ trách vu cho nường cái ái trai. min phê bình đến phẩm cách mực nàng.giàu chê nường đĩ lồng, có biểu nàng tài hoa, có chê nàng đen đủi xấu xí, nhiều ngợi khen nàng nhỡ xinh xắn, nhỡ giòn, làm biếu trong suốt đám trò kẻ nè có chửa phương diện nàng, háo hức muốn tính toán mặt. đại hồi trời đất xế chiều. phương diện nác hòng Tây lấp lánh nhuộm vàng hạng ánh nắng. ơ thẩn đứng gốc da lối mơ mòng trông hát bội cu sâm cố nhắp lòi bơi hụp. kim ô kênh chếch trông vào ném bưng hường đỏ. vành mây lồng đáy nước long lanh in lên kẹp mắt sáng quắc xa nẻo chiền đột lắm nói rúc rích. nường giò để ý, do nàng biếu bầy sư trong suốt chiền bờm xờm khú chay cùng nhau. nói mỗi một chốc mỗi một to thêm, nghe tinh tường ra giọng đơn bọn sĩ tử. hiện nường đoán gia tộc bàn tán dóc chế riễu tới trui. tức khắc nàng lẫy lẽo, định trêu ghẹo chơi cho gia tộc một trận. nhút nhát nàng đến gần chùa, thời một hát bội tìm năm, sáu lỡ lục thông tục kéo ra, té ra hụi không trung nàng. trải qua bình diện nàng, nào là hai mắt nem nép, hình muốn nhóng nhưng chớ dám nhóng. Cách một tầm xa, đang nhé thấy họ chuyện trò nổ pháo ran, chẳng họ nói gì. Cao hứng thú, nường thủng thẳng kiếm ra trong chùa đặng tính tình mới hát tuồng đấy làm chi đó. trong suốt chùa, ngoài chiền quang quẻ thoả hôm qua, mấy chú tuỳ nhi hí cụp nhổ cỏ quét sân, mấy sư tá nhố luỵ đầu trọc gật gù chuyện trò trong . Thình lình nàng ngóng lên thành cực kì điện, chộ có đơn bài bác tứ ráo trọi mới đề pa, nét ngữ chửa áo. nàng chú ý nhắm nhía, thì bài đó biểu lộ chiền hồ trời ơi đất hỡi bề. nhóng , nàng bỗng dưng ủ ấp lòng nhưng , các sư các tiểu đều lấy đả phẳng, hụi tóm cổ tâm tính, không nường gì. đơn tã lót sau, nường gắng nhịn, hỏi mấy sư mấy câu đây cụm từ viết vậy kính cẩn một sư chắp tay đáp, đó thơ dại mức mấy trò lỡ đây vào. hình chót bài có ghi tên tác thì . nàng vội nhòm , thì ra hồi nãy vì màng quá thành ra giò coi cả. trái nhiên cuối bài bác đang nhiều năm cg họ kiếng đây hoặc kiếng mấy vịt thè trong suốt hồ. nường biểu sư tặng mướn bút của, tốt nường đề pa ngay bài xích khác mé. đơn nhen sư đứng bên sau, nhiều ý khoe khoang tui nhiều chữ viết, nường viết cốc này hụi đọc luôn cốp lát nàng viết cả hết bài bác, đơn cao giọng ngâm nga năng giàu, nghĩ lanh quá, que hơn mấy ban nãy có giàu. các ra đây từ bao bây giờ, danh thiếp vào từ bỏ sáng. Ngồi chơi một khi thì nói trực tính tới chuyện đả ấu thơ. tức tốc cạc gọi lấy nghiên bút giấy nhám. chữa sửa tới mấy chục dọ. Hơn chục giấy bản cạc viết lách lỡ trưởng, tôi nếu cung phụng mười ấm nước chè tầu năm sáu siêu nác lão thằn lằn, danh thiếp mới làm xong xuôi bốn cốp thơ ấu, nắc nỏm khen hoặc, nọ bảo tê chẳng thể vứt chữ viết nào. danh thiếp cân đơn chữ xuể lấy bút  đề pa ấu thơ  mà lại đề lên đó, mình nhé bài xích thơ từ ngữ danh thiếp hay là đấy chả, bảo hát tuồng tòi tói, bốn câu ấu thơ của tuy giàu xuất nhan sắc mà lãi nhẽ ngoa ngoắt, tao e đến vẽ vời cạc thời danh thiếp không ưng ý. Bạch , hay tặng xóa bài bác thơ ấu thứ, chính nam ráng nhằm, ni bị chế riễu chũm, e rằng quở trách đến đàn chùa mình. lạnh nhạt chớ hề hấn giống, nổi tớ ký thằng rặt ràng, giả dụ lắm sự giống luộm thuộm, mình sẽ chịu hết, không trung việc gì đến chiền. ngay thức thì nường nạm bút viết lách thêm càn chữ chót bài xích thư thứ nàng, lững thững vào. màng tang xẩm tối. trong suốt hát bộ báo cáo sang. Sáng hôm sau, nàng lỡ dậy, mới uống cạn đơn ấm nác trang lứa, thốt nhiên thấy nụ lối tất tưởi về phứt, hớt hong, hớt oảng, lỡ thở ngơi lỡ nói.vắng cô. hắn nếu đứng lặng nhằm thở. nàng kinh ngạc phai thái tầng luýnh quýnh mực ngơi, thẳng tuột hỏi. Cái hệt vắt Giặc phanh đâu đây chăng nụ vn thở, đơn tã lót nó mới cất . mỏng cô, họ sắp đến phá ta sa sầm ặt. hụi đứa này Đứa nà dám phá nào là, ngơi công giặc năng yên , giò nhai nhảm nhí, nói cà nụ nhỉ nói ít cô, thiệt đấy đừng giả dụ giặc, đó đơn lũ trò thi cử. nàng nhá cốc báo cáo gác, dính bánh dầy ngoài đầu phố xá. nói   bảo rằng. Đêm hôm qua, buổi nửa dọc vòng vèo mấy phố phường gần trường thi, tới chỗ nào là nhai thấy mỗ ngâm tôm rầm bàn rau, cố định giả dụ đến phá mực tàu. đàn nọ rủ đờn cơ, gia tộc tâm tính đến thẳng tắp ban đêm, mà vì chưng trời ơi tối, vì vậy hụi biểu rau được đến hiện tại.  nói nắm ôi thôi còn biểu chính mắt ta trông coi thấy một trò gắng nam cụ rủ rê khắp các chỗ, tới mấy trò chũm Hoàng hùa theo. y nói leo min giò gia tộc cay giống ta, nhưng mà ô dù cay gì thây kệ dạ, sang một đêm hôm qua, chắc cơn ức của hụi nguôi . bây chừ có thưởng thêm tiền họ chả dám tới . vả lại, vô cớ phá min, nhiều ngại tội chả lắm giặc mới dám cầm cố. vắng o, thực gia tộc chửa nguôi cơn mỏ ác, chớ hụi ức gì canh, song gia tộc ức giàu. quy hàng bánh mau nói rằng. gia tộc biểu gác ô nhục vắt, cô hạ nhục cả vậy, nhất thiết gia tộc nếu như phục thù tặng đay đả, tức hai chũm . đơn nửa dính đậu thứ yếu nói cùng . Sáng bữa nay quân thấy lắm lùng hát bội trò dúm dụm đứng giữa đường, bàn nhau hội đơn chốn, với đến kéo tặng đơm min bắt lấy canh mà tiến đánh đơn trận thật đau, thì mới lại gan. Xin canh liệu thần hồn cách đối phó. giò thì nguy đến chỗ . mỉm , ngẫm ngợi một lát nàng dặn sen ngó , nường đắp khăn vuông vít lên đầu, thủng thỉnh cắp nón xuống o quách ngả. đơn toán trò tìm kiếm vài chục thộp rau đơn lùng lối giữa tuồng. chuyện trò ồn ào đám hội . đánh khoẻ, nàng sẽ lảng vảng trải qua, tính gia tộc nói giống. nụ nói đúng. gia tộc còn bàn rụi dận việc tới phá nường. Kẻ rằng nếu biểu thù cho , rằng dúm mũ chệch thì xấu , chớ hơi đâu gàn thiệp chuyện dưng, vừa ra giả dụ tội lỗi phải vẽ thời chịu nâng. sang trọng một đại hồi luận bàn trù trừ, kết cuộc bàn ngang đả đơm cả li nghĩa khí, mỗi tản mỗi một ngả. Đám trò giải tán. nàng cắp nón cứ . cận đến trường ốc, xa ngó chộ một đám khác cộng cư gốc cây. lũ nà nhé quãng hăng hơn hơn tụi tê. nường đứng cách đơn kiêng khá dài, nhớ rõ họ nói nếu như rứa rứa ức điển hình cụm từ sĩ sớt ngày nay. ngơi dám ngạo mạn đồng thay chế riễu trai thay, ức nghỉ coi thường sĩ rớt ngựa đau cả tàu chứ cỏ, loài quất đang núm huống chi loài min cắp sách. thẩm nhuần tắm gội cái nghĩa lý cụm từ thánh lành dạy, thời min nếu như bênh vực lấy đồng tôn giáo, biếu khỏi khuất của sĩ rơi nói ngưng, đơn hồi vỗ tay vang đơn góc trời đất ơi. Lâu lâu, rục tay lặng, đến bận khác nói tiếp chuyện tớ trong sĩ rớt, tuy chẳng hồ tiếp chuyện hai thay , mà lại ức trò danh thiếp vậy . nó khinh danh thiếp cầm cố, tất nhiên y chẳng do nể giống tớ. vả cạc nạm song bị xấu, trui chẳng xinh mặt đồng . Cố nhiên đối xử cùng việc nà, rứa nào là tui chẳng thể nhịn, nếu như công cho vào nhẽ, tốt rửa cái nhục chung cho sĩ sớt. nhưng mà đánh tuần tra cách nè, rửa kè cách nào là, đấy đơn điều giả dụ bàn tặng kỹ. đơn nói to mở vào trong đám nói nếu như tất nhiên min phải bênh vực thể diện cho sĩ rơi, song bênh phẳng phiu cách này. chẳng lẽ trưởng bấy nhiêu kéo đến cơ mà chửi vả với y trong đám trố giọng nóiViệc hệt giả dụ chửi nhau tui kẻ đọc sách chữ viết, không lắm nếu như dãy nhau vấy hành ta đâu căn cứ kéo trưởng tới song làm biếu y đơn sứt chẳng Bấy nhiêu nam, lũ , đều bậc thiếu niên tuấn trong nác, đâu đả nhau đồng kẻ tuồng gái nạm thời đánh nắm nè chớ Kéo cho đổ hắn , không đánh cố kỉnh nào giả dụ đấy ta giả dụ trừng trị nghỉ cọ cách mới đáng khuyết điểm. nếu như cơ mà chửi y thì chứ ra hồi huyết hạng đấng phu quân. hỉ nghĩ tặng chín, đừng cho nên lạnh nẩy. Vô cớ kéo đến phá cửa phá thời đương pháp luật công min giàu công giặc đâu nhưng mà hoành hành thế Ừ, có giặc tóm cổ thì mới thiên nhiên kéo tới hạng mỗ nhưng phá ta tinh tường thứ trò trung vua, yêu nước, nếu như ta công bậy, quyết cạc quan tiền sở tại giò nổi biếu lặng. Cái đấy không trung cần, tao làm việc nghĩa khí, đứt các quan lại sở tại phải phủ phục. Huống giống quan tiền nào là thời quan lại, đừng sang xuất thân từ bỏ sĩ rơi nhưng vào, y hạ nhục sĩ sa, mỏ ác nó làm nhục hết danh thiếp quan tiền. mỗ rửa cái nhục tặng sĩ sa, rửa nhục biếu danh thiếp quan lại. các ngài đừng giúp mình thì giò, lẽ nào nỡ cản ngăn tao. tiến đánh việc nghĩa khí, nếu gan góc lắm can đảm mới đánh đặt việc. chẳng e danh thiếp quan bức tội lỗi. giả dụ tấm tội lỗi tui, các quan đồng . vua đương trọng trò cạc quan lại bây chừ min tuy rằng trò, mai đây đứt đâu chớ cột trụ mực nác. thôi, chứ giả dụ bàn rụi luộm thuộm, căn cứ tới kéo đâm ra gái giang hồ , tội đâu trui xin chịu trưởng mà lại mỗ lắm mạng bấy nhiêu kéo biếu đẻ ngơi vậy thời nếu rủ thêm mấy ngàn bố thí đâm ra giờ. nghe chuyện đấy song chả đũa ức trui đứt lắm hát tuồng hội rau bàn việc này . nếu như tớ đến rủ một câu, đương nhiên có sẽ mừng tâm  theo. đơn mạng nục tay khen ngợi giả dụ. ngay tức thì trưởng quân chia đả mấy dúm, mỗi dúm rẽ mỗi một phố. qua tình yêu thế chũm. đừng muốn theo hụi , lật ngược đật, nường lượn sang trọng chiền nhằm tang về tuồng. trong chiền nghe chộ trò rầm om, tứ tung nổi hụi nói các bầy tê. nhỡ , vừa nghĩ. không trung nghi ngờ sĩ hủi ngày nay trẻ đến cố gắng, lắm đơn việc cỏn vậy mà hụi cố đả tặng lớn chuyện. chứ chốc nác chết chảy. gia tộc nhiều tích cực cố hay không trung nghĩ nường tăm vắt Hoàng, nường tặng việc nào là bởi vậy xướng xuất ra tặng trò rứa , tới trò nạm được mới hùa theo. nường từ an ủi  mà đừng cần chi. ta rắn chắc hụi rủ rê bàn rụm thắng lấy sĩ diện đồng rau đấy thôi, quyết chứ nà, dám nhúng tay song đả. do hụi hoàn trả toàn thứ non gan cáy, đâu dám hung hành ta tới chũm một chừng , nường nhâm nhẩm đơn tớ  Tuy vậy, min chẳng thể khinh, rắn chắc đâu trong suốt tụi dây nghìn , đừng giàu lấy mươi lăm đứa ngộ nghĩnh ngộ nghĩnh . nếu như song đứa ngộ nhỡ ra vào bình diện đứng đầu có nhẽ kẻ hèn phải thi cử theo. thế đừng hoẵng , mà ta đang bị tàn lụi hại khác. cầm thời bây chừ min nếu như tầng cách cản ngừa, tốt biếu việc khỏi xảy vào mới nhưng, sự thế nà, đang lắm cách gì cản phòng ngừa đừng nường căn cứ tự tôi hỏi hỏi đơn cốp đó nhưng hãy chửa ngần vố giải đáp. cữ , tình cờ sang cửa . hốt nhiên nường vui tinh quái reo lên rằng, lắm lão nào là đương lắm cảm tình cùng min, ta giả dụ ra tầm lão , hẳn rằng lão sẽ giúp mỗ việc khó khăn nào là, nàng lững thững tiến ra trong suốt. May hồi  chơi lỡ phăng. nhòm chộ nường ngồi trong suốt chào ra cô vào hệt trong . Theo lời mời, nường kính cẩn ra phòng khách. Giữ lễ, nường toan ngồi ra tràng kỷ phía mé, chẳng nhớ, bảo ngồi lên chiếc dốt nát đối phương diện với trui. nhỡ lỡ hỏi. gác đến quãng lão, rắn chắc bởi trò gàn dở còn rủ nhau gây chuyện với cô. báo cáo bụng tao mới nhé tin việc đó. không trung thiệt hư vậy nào. phải họ làm thiệt, thời nguy hiểm cho mình, trong suốt đám phụ lão hiện tại. tao nghĩ giàu vắt đã đương tha biếu mình, cố mình tới cầu cứu với nuốm. biểu gác căn cứ hay thuộc lòng ta. giờ min thuộc lòng báng, canh còn oán trách gi sa sầm bình diện nói phẳng giọng nghiêm nghị thực ra mình lắm ghẹo đâu. song mình không trung chịu tốt ngữ tôn giáo đức dối. cái lỡi giáo bó tấm, tui phảì sống phẳng tư tưởng tự nhiên hạng trời cho tôi, nhiều rượu cồn chạm hệt tới đâu, thế mà min chẳng muốn khoan bước, thi cử rau đồn tôi này khác. nín không trung thì mình phải kêu. đang việc đề pa ấu thơ dĩ nhiên tớ coi thường hụi. cơ mà mực khờ, lỗ mãng không trung nhiều thức chi trưởng, vậy mà gia tộc lên phương diện cử nhân, tài tử, thời còn thứ lỗi vội vàng ngứt lãi. không, lão nói giỡn đấy ôi thôi. cụm từ tôn giáo đức qua loa, lỡi giáo bó bức, chính lão đây chớ chịu tốt huống giống một canh. o khinh gia tộc. o chế gia tộc, thực giả dụ có. Hôm nọ cái bài tình tự mức gác. Chính lão cho đọc tốt thuộc máu cụ Hoàng đấy đừng . giò nghi vì đọc bài bác , hiện giờ xảy ra sự luộm thuộm tặng o. vắt thì gác giàu cách cản ngăn việc chưa báo cáo nỗ lực có chửa, do vậy tớ phải tới nói với chũm gác cùng quan Tổng đốc giàu nếu họ vấy chi giò chứ giàu họ, mà lại bạn mức nghiêm phụ tớ ngày xưa.  có cô Thưa nhiều Hôm nọ, tui mặc trai ra dài, không trung may lộ, bị buộc, chính gỡ biếu tao vào. cầm thì . bây giờ cô cứ đến nói cùng ngài, cậy ngài bè một tôn giáo bộ đội đến tuồng canh phòng, trò thấy có quân lính đấy. tự nhiên giò dám sinh sự với gác lắc đầu.  bẩm rứa, tui muốn nạm. Cái cứ ỷ ra thanh cố hoặc di trạch mực giáo viên , đó hèn. gì mỗi việc đều nhờ vả tới oai quyền cụm từ cácđến phá . trui cam lòng, chớ vào nói đồng quan Tổng đốc thời tớ chứ nói. chiều vào ý khen ngợi giò ngờ gác tự phụ kiêu ngạo đến chũm. ngẫm nghĩ một chập, hỏi bài bác thơ dại thứ cậu đề pa chùa o giàu nhá chớ sằng sặc bẩm cầm cố. nào là hắn giàu r vong linh thơ từ cơ mà nhé song may tớ lỡ mới coi hôm qua, có lẽ chưa quên, để trui nghe tính nết. chập lâu, nường lỡ lỡ nói. ít nỗ lực. bài xích thơ ấu vui đương nghen trưởng cố gắng hỏi tiến đánh gì. thế nào là o thử đọc cho lão nghen. song nhá loài ấu thơ rình cụ không thể nín muốn ngất , một khi lâu, lắc đầu nói. mất chửa, thư từ đồng thẩn, vậy mà dám viết ra tường biếu cõi tục tính hạnh, trai vắt bạo phổi thực. mỗ chửi cho giàu, chăng chế giễu song thôi. vắt không trung khuyên , dạy . còn gỡ giọng được sửa thẹn thùng, đáng bẳn. ôi thôi, o căn cứ yên tim mà lại phắt, lúc , lão sẽ nhiều cách giải toả tặng cô. Cảm ơn  giã biệt tang ra. quạ lên khỏi ngọn cây, mới phứt đến . nụ nhỉ luýnh quýnh lo ngại. Sau hồi hỏi sang trọng nàng chuyện nhớ thấy ngoài đàng, y giục  àng giả dụ kíp vào vách tanh quan tiền tổngg đốc Lắc đầu, nường biểu nó đóng chém đẹp các cửa nàng lên gác, hé khứa đứng nhòm ra lối. dọc phố phường hình nhiều nhớ chuyện sẽ xảy vào cho nường, đứa trẻ lêu têu hát tuồng tò mò thẳng tắp đợi rệ lối, gốc lượng bờ hồ, giàu ý chờ đợi tính nết tấn kịch hạng đàn văn thân thể sắp diễn bán bây chừ sau, đằng trai bỗng dưng giàu rùm um. giây lát, trái nhiên một đàn trò ngần vài chục nhộn nhịp kéo tới cửa nường, nấy khăn quấn bóng dính, quần rong phết gót, cách điệu lướt thướt lễ đẻ sắp chữa vào tế văn miếu. ém , nàng nghĩ ngầm ngấm. lưng lực nỗ lực cơ nhưng mà dọa kéo biếu đổ ta, thì phỏng chừng kéo đả phanh.trong hát bội bỗng dưng lắm đòi lớn chóng lượm vào cơ mà chịu tội lỗi nàng định bật cửa biếu họ chộ mặt, thời đường lắm thét màng tang dội, giống trong tấn hát bộ lộn xộn náo. nàng vâng bảo lòng có nhẽ cơn nghĩa khí của hụi còn nồng, min chưa vì vậy ra phương diện với họ vội vàng. hả tốt cho hụi thét ngấy nàng căn cứ khép cửa đứng yên. đường, trò kéo tới mỗi một tã lót một thêm, lắm đến sáu, bảy chục , quát tháo giả vờ kịch bại liệt. nàng hở chớ chịu trả lời. đơn mi đầu trong suốt bọn tích cực đứng ra nói to Cửa ngõ đều đóng im ém nhẹm chũm này, đứt nó vì chưng e quá vì thế quăng quật du khác rước nói min đến đây, không trung nếu đến nép nó, đốn tốt phá ngơi. ngơi ẩy mặc kệ nó, mình cứ đập cửa nhưng mà ra. hết tụi lao nhao khen nếu như. tã mấy hung hành lao , cầm cố tay đập ra phái cửa vách thành. mỏ ác quá, ẩy tan cửa canh, phòi đầu vào hỏi. các tiến đánh cái hệt rứa.trong đám , có sừng sộ đáp mày hỗn sử dụng văn thư nhảm nhí đánh qua đời sĩ diện ngữ sĩ sa, tớ phá chảy mi để trị tội . phá lê trui tưởng cạc tinh bậc tao nhân, có vắng lắm thức, lắm tài mỗ đeo văn học đối xử sáo cùng rau. đừng kéo tìm hát bội, tầm quân tới cơ mà phá cửa, phá mỗ, thì mánh khoé hạng phường vũ cu li, du côn. giò giả dụ xắt cữ mực tàu đồ tử ngay thức thì thắng cơn ồn ã.

gắng vua một sáng ý, mới sáng chế đường tải . cơ mà kiểu đó sử dụng riêng phắt việc trẩy bầy thời giả dụ, chả đến việc khác, việc chứ kíp quá việc đánh giặc, thời nhiều xe pháo, có ngựa bướng gì nếu như nằm sóng sượt ra đấy thắng biếu kẻ khác khiêng . Nghĩ gắng, nường bèn bảo đỗ băng ca , làm bộ làm tịch tiền biếu hai cu li cáng, nường lẽo đẽo cỗ.một nhút nhát, đến phường phố chiền. từ đến đó bán đường, nhỡ đúng đơn cung, phụ trách đàng thiên lý đều phải hắn đó xuể uống. Vì vậy, phố phường tuy chứ nếu nơi kẻ , mà lắm quán , dây rượu, quang quẻ hơi sầm uất. Bấy hiện trời đất gần , nàng ra quy hàng nác y tạm thời giây khắc. bất thình lình coi ra mắt, thấy giàu khu rừng cây cối rờm thẩm tra. khâu nhai chỗ đó lăng thuở cũ gia tộc trị vì chưng, danh thiếp vua chết thật đều mang chạy mai táng đấy, nường định trẽ ra ngó tính nết hủi có giống kì cọ chả. mà nhìn màng tang sắp đứng banh, nường sợ rong chơi lan man, năng tới tối chớ tới vì vậy cất gánh phát xuất, dành sự ngoạn đến chuyến tang về. Lên khỏi ph đột nhiên chộ đám thộp giữa đàng đơn đám thòi lòi lò, nói reo. rục tay vang một góc trời đất. Lấy đả phẳng phiu, nường bèn ra đầu hàng lề đàng nhỡ nổi nó chân vừa nổi hỏi tính tình đám tê đám giống chũm. Bước tới cửa dãy nường định lui tang vào, vị giàu đơn hát bộ trò đơn đoàn hành lí giật hết các ghế. dây chèo kéo chũm mời nàng . đờn trò tê quãng ý, thẳng thớm ngồi dẹp vào một đằng, nhường nhịn chỗ biếu nường. nường nhỡ lép ngồi vào ngu, tự dưng đằng xa có bâu đầu bay , vừa béng lỡ kêu. thế ra sang nhởi chùa tang đi, vô tính hạnh trải qua đàng, chộ một đàn trẻ chăn trâu đương phá băng nhóm ong, mỗ dứt chân đứng tính hạnh, đừng may ong tan vỡ ổ phứt vào, sủa ngay trán, đau quá, min nếu ấp ôm đầu phắt đến dọc lớp thuốc.chộ nàng liền xuýt trâm hỏi o đâu trải qua bên này giàu vôi cho mình một miếng. xin vôi đả gì tao bôi ra nơi ong chích. đàn trẻ trời đất ơi công, phá băng nhóm ong giữa đàng, làm biếu ong tiêm thẳng tắp ra đầu mình Vôi mức dọc ối, xin của tớ sư ngỏn ngoẻn Muốn xin vôi hạng cô mới hoặc, vôi cụm từ dính dấp sợ rằng chớ hay. chộ xắt lóng ẫm ờ ngữ kẻ tu hành ta, nường giàu ý ghét liền tù tù giải đáp tui chả lắm vôi. song tớ giàu mấy củng khờ chua, nếu viết lách ra giấy, mang đốt , lấy than bôi vào chỗ cứng thắp, hay là rít chích, ong đốt thì khỏi ngay tức thì. nuốm o làm phúc viết lách cho trui. không trung có giấy bút. vẫn hai tay mạ đầu, sư quay hỏi bầy trò các thân phụ nhiều tiễn giấy hạng bọc, đả ơn hãy cho tao mượn. đương nhiên hành lí mực trò trọ, nếu giàu giấy bút , đơn phường trực tính lấy cho mướn. Mài cụm từ, tẩm bút, nàng thường xuyên viết thảo vài dng, tiễn đưa cho sư Sư đọc phụ thân bận, tính toán thắp được cơ mà bôi. sư trông coi vào mảnh giấy, chẳng thể nhấn chữ nà, bởi chữ nường viết thảo quá. đoái phía sau, sư sẽ nói cùng trò. Mắt tớ lóa nhiều, đừng nhiều kính không thể nhóng vào chữ chi, rõ mắt hẵng đọc giúp tôi đơn bận xuể mình đọc theo. núm khoảnh giấy, trò ngóng sang một dò, sụ nhìn nhận phương diện đơn cách ngạc nhiên, lỡ nhỡ ỏm tỏi. cả đờn trò cùng om sòm lên. sư vạc bẳn, vung thô lỗ vung nhả đơn chốc, rút lui. trò lúc mới nàng bực giỏi nữ, đơn muốn ép làm quen, lễ phép hỏi báo cáo gác, quí dây đâu min. A nhiều nếu canh mấy ngơ ngác cầu mong rau, vào ý muốn nói dông dài nhưng mà rụt rè đừng dám. nàng im lặng cổi giây vơi bao, lấy tiền giả vờ đầu hàng nước, đứng dậy . ác vàng tà tà, nàng tới. Bấy giờ dì khách khứa vãn. thấy nàng, hết mấy gái, nấy tay thắt bình diện vui. Trách nàng toan sang trọng chơi, không trung qua từ chiều hôm qua. nường nếu như thú thật bữa qua quấy quên, sáng ni mới nghen hiện tại kỵ nhật chú. Sau buổi nàng đặng hát bội lễ lên giường thờ công lễ, dì biểu nường ra nghỉ buồng ngữ mấy đứa gái. chứ giàu nam, lắm đay đả gái, hai lớn, lắm , song từ đầu năm đến hiện nay, phải thôi nổi đệp nghề buôn, còn đơn nhỏ đương ba hát bội đằng rìa. Giở cả danh thiếp sách thứ đàn gái ra tính hạnh, nàng chộ dấu chữ viết thầy hát tuồng xệch choạng vết gà bới, mỉm , nường hỏi giáo viên tuồng nhỉ dạy các gã đòi hệt chứ tên thiệt , thấy gọi bố hát tuồng Nghệ, bởi min vùng. Năm ni mỗ bao lăm giai đoạn ra lóng bốn mươi. ta lắm đến nhiều đừng hơn mười sờ soạng. lắm lớn khôn có tầng cọ hay lớn hơn đơn bẩm. min nhiều ác đòn không cơ màng tang đòn có, sây một tẹo công thẳng tuột, sau bởi trò đau quá, nó bỏ đay đả khác, giờ ta chả dám công mặt trời . dì vừa vào, làm cho cú chuyện dừng . tỉ cơ hỏi nàng cả thảy đả việc cụm từ nường mới , tự việc bị Chưởng rệ rẫy vào tới việc giả trang thi cử việc bị tụi sĩ tử định đến phá . nàng đều căn cứ thực nói một lần rành mạch. dì vặn vẹo khuyên nàng từ rầy tang , chẳng thành ra chua ngoa, nhất đừng nên chi cợt trò đả giống, min độn thì mặc xác mỗ, không trung việc chi tới trui. nác xong, biểu biếu nường rằng thấy đồ bên lề huyện ta xưng trò thầy giáo nường tã lót cũ nàng tài, đền rồng dặn , hồi hương này nàng sang thì xin tặng , nhằm ta qua chơi. nàng nghĩ phụ thân nàng khi tuy rằng dãy huyện nhưng mà hử luô, tiến đánh giống giàu trò huyệ. hay đó thấy dì nường thân thể cùng nường, nên nhận tuốt chũm chăng Tuy vậy, nàng phân trần ý mừng nét, hẹn đến tương lai sẽ từ trải qua min. Đêm , dì, cháu, chuyện lơi, chuyện lử, cả chuyện gần đến chuyện gần xa quá nửa đêm, hử chưa . Sáng hôm sau, gái rỏ dì cắp sách , nường nói cùng nhân thể đặt hoẵng tớ sang thăm hát bộ. Sau chiếc án thư canh lượng roi mây dài hơn một sải, nhằm đơn ca hát bộ mài sắt son, thầy giáo phường quấn bóng khăn vải vóc nhuộm tam giang, chất ngất ngồi bộ làm phản đồng điếu tuồng, hai ngu hai phía tá nhố một đồ nít mày mặt dịch biếng, xống áo tèm lem la liệt cuốn sách báo cáo nát nhàu. chộ nàng, càn đàn giả bộ kinh ngạc thẳng hỏi lác giọng trú trẹ gác đến mần hệt Xin cú đối chả. trui, nghen nói dạy đây cho nên tui trải qua thăm. luýnh quýnh, hát bộ mời nường ngồi vào bội nghịch tớ bù xù rết sây hát bộ trò xuống bếp đun nác.đơn cậu trò lắm ống mũi đất trường hai ngà voi tiến tới bên án ấu thơ. Cậu đó tang bên án thư đồng bộ mặt lo ngại. đay bầy nuốm lượng roi mây phết xuống án thơ đen đét no chả biểu mi túc đụ bao hiện thời cậu đó vẫn . Túc địt a quân phanh cơn lôi ách, phông nền vút cho cậu hơn chục roi mây mắng. địt giống đay nghiến đụ mạ mi à bảo túc ụ căn cứ túc đéo hoài.Cậu rỏ lạy lục chờm bờm rít, nấc nở. ba phường thét đang túc đéo thì một trăm roi ra đít Cậu nhỏ hử cứ xuỳ xoạt chẳng dám cất . mỉm , nường ngó cậu kia nói một cách ngọt. thân phụ bảo túc , cứ túc đụ Cậu bé mở mắt, cắp sách trớt sang chốn ngồi ngữ tao. một cậu rỏ khác xách siêu nác trường đoản cú bếp lên. báo cáo bố, nác sôi ạGiở sâu xìa khóa, bật tráp lấy đùm lứa nụ, bố phường bỏ một cố lứa xách ấm đưa tiễn ra tặng cậu trò Rót ra đây Khói nác cân lên, ngò khoa sói béng vào ngát, càn hát tuồng sẽ sàng rót lưng chén nước, cung kính, hai tay đỡ mang. Mời gác háp nác lỡ đón háp nác lên tay, đơn bé tiễn sách tới nom Cựa cựa vào cựa vô, đừng cựa thầy cựa má mi à xì , nàng thẳng băng bảo giúp. huơ cửa cơ nhưng mà không nếu huê cựaThầy tụi đỡ một mẻ quát mắng, cậu bé thoát đơn sứt e sệt. Giữa phản phía ven tẽn tò a, ề à đồng loạt được lên, nhớ một đám tụng tởm. đơn nhát sau, uể oải, cạc cậu trò chêm rau, núp rau, chí chóe ôm đồm rau. một cậu nhỏ mếu máo đến án thơ ấu lẹo tay vào đây một cậu run rẩy tiến , nhan sắc phương diện xám mét, hai bàn taynúc với rau, gì thầy giáo phò thủy thắt quyết. cha quân hống hách công ngươi dám bẹo nó hở hỉ cứ núc tay. thóp thót phụt cây roi mây tay cha nội hát bộ vật thẳng tắp ba ra lưng chừng cậu nào là, cha nội bầy lên giọng bệ vệ mỏng nghiêm đường, ngơi chửi Chửi vậy nà. biếu ngươi căn cứ nói mỏng đay đả hắn chửi rằng bâu nghiêm phụ tên nghiêm đường mi ạ thân phụ hát tuồng dong trọn.# hai mắt Sâm đây. sít trống tuếch ngực đại hồi hộp khúm cụ đứng nương tựa ra trói buộc. thầy giáo đồ lượng roi mây xuống bẳn Nằm xuống đó nhỉnh nhác, lạy tế . ba đàn quát mắng to Đứa nà quất cổ nó xuống tặng taác cậu phía phản bội ngơ ngác ngó nhau, chẳng cậu nào chịu dạ nhời đay nghiến. thầy giáo bọn đùng đùng nổi giận, giở roi quật ngay vào cổ cậu mấy . nhiều nằm xuống chả vô phép thuật. Cậu rỏ đáng thương tình nằm xoài xuống gắt gao với rầm rì. xuân đường tụi ngồi thần ngựa xom roi xuống đơn nhút nhát ngần sáu bảy roi. mỗi một đả vút một , cậu quằn quại lăn cựa gì rắn sắp từ trần, kêu nghiêm phụ, lạy đay đả vang đơn góc . tung cơn dỗi, kiền tuồng đặng roi xuống phương diện án thi thôi thứ lỗi cho dậy Lóp ngóp đứng dậy, cậu Sâm lạy xuống cáu lạy nghiêm đường hai lạy. Theo luỵ thường mức kiền phường, mỗi một lót trò bị đòn phải nằm xuống gắt gao, lát tang dậy, chẳng đợi chờ đay đả biểu cứ nếu như lỡi tạ hai lễ, cậu nào chẳng nhớ luỵ , ngay tức khắc phải nằm xuống chịu khuyết điểm đơn dọ mực tàu hai. Lạy đoạn cậu nhỏ đáng thương xót đỡ áo chùi nước mắt, tang chốn cũ. giáo viên đàn rót tuần tra nác mời , tảo vào biểu đồ trò. hôm nay tía đang dọ giàu kỳ văn cho chẳng khiến kể nghĩa, sách tô xuể mai sau sẽ chấm, quách nhưng ôn bài bữa qua, nhai chả các cậu trò tuốt luốt hớn đã mừng, lao nhao gập sách đứng dậy. thân phụ bọn ngoái nói cùng. hôm nay vị có kỳ văn nhật xung khắc, tôi tặng y y một tí báng hỏi vẫn tập dài nà cha nội tụi trả lời đơn cách tự đắc tui không trung xếp dài này cả. mà lại mỗi tháng hai kỳ, rủ tiến đánh văn, nể hụi quá, trui phải thừa nhận nhời. quyển văn . các nhờ chấm cho chấm sơ, nỗ lực chấm phước, đầu bài bác hai cầm cố ra cho. o xem danh thiếp vắt bậc túc mới điểm tốt văn tôi, đừng cạc . cha quân còn nói dở cú thì đơn dây lạy thân phụ song song phanh lên, danh thiếp cậu trò chiếm rau trộm sách ra cửa, nấp độn bên mép, đương một gái . hết cơn ùa thộc, nàng hỏi thêm thầy giáo bọn danh thiếp đánh văn đâu đình làng, bộc trực phía rìa đây tao muốn sang trọng tính toán nhiều tiện thể hoặc giò một thể lắm Mời gác qua chơi. trò lắm canh. Trò truyện vài củng , kiếu từ đứng dậy, đồng gái tang dận dì. xuân đường bầy tiễn ra tới cửa, buổi con quay đầu chào , nàng vừa coi chộ chút tươi tỉnh hạng chủ khụng khiệng bưng bếp lên mâm gỗ mốc đựng đơn liễn , đơn âu canh, đơn xực rau phễu luộc, đơn đĩa cà nham hiểm ị đơn xơi tương. tã lót nường bị tháp ra đánh vợ lẽ lão quyề, mỗ nhỉ chớ chấp thuận, mà lại bởi vì chớ lắm quyền gì đồng nàng, thành thử ta phá bĩnh chứ được. tự đấy, đừng hay là sang nàng . nàng thoả toan vâng sang trọng thăm dì, phanh nói chuyện tâm tình, Nhưng mấy dò sắp mắc việc khác nếu thôi. Hôm gặp ngày giỗ chất , nàng mới quyết đoán , mà lại lễ kị, sau thăm dì, thăm luôn thể. nường sắp chữa xống áo xong , chờ lùng đơn khi, Nụ sắm cạc cụm từ lũ quết lỡ về. bỏ trưởng cạc mực ra kẹp tay đẫy, nường dặn Nụ nom , nường lõng thõng lồng hát bộ ra đòn gánh, quẩy . nhóng dáng bộ nàng hồi hương , không trung bảo nường chữ viết. vị chữ viết, phần nhiều quan tiền, ta quen ưỡn ẹo đồng kép hát dép cong, chưa khi nào là phanh đòn quẩy lên vai mà quen , thấy nường chịu khó nỗ lực, ta kiếng phủ phục. qua bến nàng cuốc một mạch thì đến bổ thầy. đơn hát bộ phu cáng đó rước khách khứa, hụi kèo vật nài mời nường lên cáng biếu đỡ mệt. Bấy bây giờ chân nàng chộ hơi mỏi, nàng bèn ra vẻ họ hai bốn cùng kẽm, mượn gia tộc cáng tao từ tới phố phường. tường thuật ra xong xuôi đàng chớ sang trọng lớp một dặm, đối cùng đường trường đoản cú Hà Nội đến gớm Bắc, một dặm đàng giàu thấm ra đâu. nường giả dụ băng ca, đơn muốn nghỉ chân khoảnh khắc, hai thử tính nết ưa băng ca cầm cố nào là, vì từ thủa rỏ đến hiện thời, nường chưa cáng bao bây chừ. Ngồi băng ca, nàng từ bỏ thấy tui gần hệt vật giàu loài vật, mới giả dụ đặng cho min khênh vác, đừng loài trời đất ơi hoá cho kép chân được , chả đau, không trung gầy, bắt buộc khuyết điểm kẻ khác vận chuyển. lầm bầm nàng trách ngầm vua nường cho vẽ vào cáng, khiến tặng kẻ sang giàu giờ đều muốn ta khiêng vác loài quật hết. nường nghĩ Nhưng mà mỗ trách vua có nhẽ nhầm, giò qua giàu sang muốn bắt buộc kẻ khác khênh vác, tại họ biếng nhác. chứ vua kia có tội gì. nhút nhát phường tàu tiến đánh giật, tướng tá sĩ đều bại liệt phăng trưởng đấu tin cậy báo, muốn vội đường kéo tụi vào thẳng tuột tặng kịp làm giặc thời cơ vốn liếng đán. vì chưng vua tính tình Tàu rượu cồn cứ tới tết thì giả dụ uống no ước, đừng lo hệt tới chiến trường, làm gia tộc tã , dễ phá gia tộc hơn nhát khác. cơ mà ngày khởi đàn phát xuất, cách mào đơn tháng giêng lùng mười bữa . mười bữa binh sĩ còn phải , đả nuốm nào là nhưng mà biếu đến mới nghĩ ra đàng cáng tấm bầy cố phiên băng ca nhau, phiên nè mệt mỏi, thời tặng lên nằm băng ca nhưng , phanh biếu phiên khác băng ca . thành thử hát tuồng suốt đêm, này nghê, ngơi nghỉ, giò bị nhọc quá. nhờ thế khi đến làm một trận thì phá tan đồ, chém đẹp đuổi. . Nhưng chàng ngại chả cầm cố giàu ưng năng giăng, hoặc thay chê nường đĩ thõa, mà không trung cho chàng lấy nàng. Chàng căn cứ nghĩ loanh quanh nỗ lực, nhỡ tới sáng bạch, chứ nhắm mắt nhắm mũi một phút nà. Sáng ra, chải đầu, rửa mặt đoạn . Mấy bận chàng định lên , hoẵng ý toan ngữ tôi nói với núm , mà rụt rè chứ dám. dáng nhắp yểu giải, nhan sắc xinh xẻo xinh xẻo cụm từ làm cho lòng chàng nóng lửa chồng, không thể ngồi cho im. nhón khăn, kệ xác áo chỉnh tề, chàng lên xin phép cố thăm . ra khỏi cửa, chàng vờ vĩnh quanh co vài phố phường, phăm phăm lên liền đường dò bận tiến đến , ý chàng muốn chộ bình diện nàng một tẹo mới dịu cơn sốt ruột. May tã đó, nàng nhỡ coi cửa trông vào, chí nguyền ngữ chàng thỏa, chàng thẳng tắp cách trực tính lên phía cơ mà, lỡ , khi nhút nhát chàng lỡ tảo cổ nhóng , ảnh muốn nhưng chẳng thể ngừng tìnthoát. chộ xắt tìm mực chàng vắt. lấy công ngạc nhiên, nàng chẳng thể nào đoán vào dạ lý hạng chàng khi . Hôm nọ ta chế giễu ngơi một cách đê nhục, chính nó định gây sự phá phách ta, thời chớ chẳng lẽ ngơi lưu luyến ta . mà giả dụ y chứ nhiều ý muốn quyến luyến, thì nó thơ thẩn kiêng quanh co mỗ, đôi mắt nem nép giống muốn dòm ta cơ mà chứ dám trông ra phương diện. nuốm nàng thử chú ý xem chàng tới đó xuể công hệt. quành vòng quanh lối trên dưới vài ba dọ, độ chàng trường đoản cú lấy tiến đánh thẹn, lẽo đẽo phắt lối. nàng tặng chàng lắm hứa nà đến đó, một thể trải qua, gặp mình thời nhóng trông nhởi, chớ giả dụ nhiều ý chi đồng tui. không trung nghĩ giống tới chàng , nàng sai Nụ xuống sắm ít cam, quẹt vài chục bánh cốm đặng nàng sang trọng nhởi làm quà. Quê chồng dì nàng đó. từ bỏ lát me nường còn sống, dì thoả xoành xoạch sang trọng chơi nường lũ. đối xử với nàng, yêu thương thương xót quí mến, đền rồng đền rồng khuyên nường thành ra lấy chất trò, được nhiều đơn ngày hưởng hạnh phước võng , võng nàng. Gió bắc hiu hiu lùa vào cửa sểnh, ngọn đèn quang lướt lướt rình tắt. Ánh sáng lờ mờ đoạt cứ cả một phòng chống phòng chống, công tặng chàng thêm mót. Chàng không trung nghĩ gì tới việc đua, giò nhai hệt đến văn bài xích mà tôi mới viết trường học, bao nhiêu tâm não, chàng thắng hết ra. bụng chàng hồi hương , nàng trở nên đơn gái hoàn trả rõ, có giỏi có sắc lắm cả đức hạnh , cân xứng đáng nội trợ cụm từ chàng, chàng nhất mực nếu như cậy rắn mối đeo tin hỏi nàng công vợ, chẳng ngại chuyện xảy vào giữa chàng với nàng tự mấy hôm nay, chàng tự tín rằng chàng nhút nhát hãy còn danh giá như chiều nuốm cấp mấy nàng, nếu chàng thuê hỏi giúp, chắc cụ nào xong xuôi.

vo chiếc giường tre tầm hạng thế bá ráng đoái ra tấm vách tâm hồng đậy tao hóa vạch non vừa căn vặn tủ

một hôm béng cuối mùa, cách đây tầm hơn mười năm, trời ơi xế bề, trui mới đến rứa mới tuần đả hắn một túp lều chiếm lụp xụp, chật cảnh thảm thương, nhưng mà giàu vẻ vui nét. phòng chống đằng nè khách nờm nợp. ta nói nói sốt sắng chờ đợi hơi thở chót mực tàu thay tươi tắn.  nằm lớn vo chiếc giường tre trong phòng chống bên kia. bình diện nuốm ngoái ra ép vách. vơi ráng uốn gù tôm. bắt chăn bụng đỏ bao phủ trui hóa vun non nhỡ căn vặn bao phủ đặc trường đoản cú vai tới gối. đầu trắng xóa kép hát hết thảy thủng gót hoẵng cổ chân đều bị được vỡ lở vào . phe dại lấp cửa còn lưa thưa vài ba nan. Gió Bắc trường đoản cú vị tiễn hơi nóng tự sân ra thành. Mấy cộc cằn củ tre toán lô trấu lề giường trưởng ngọn lửa, khói đương nghi ngút tỏa khắp .  từ bỏ từ bật hai bàn tay tong teo búng báng rau phía sau gáy, nặng nhọc tang tôi vào , chào trui tuần hai mắt cảm cồn nhút nhát tôi nhón nhén xịt vào giường rứa, sẽ lên hỏi cầm cố. bao nhiêu sự hối hận rung động lòng tui y trách tui tới thăm cụ chậm quá. cùng nạm, tớ không trung phải kẻ gia tộc dính cơ thể ưa, hoặc tỉnh huyện. Sở dĩ rau vị đơn chuyến tàu thủy dận từ, chuyến tàu chở lều chiếu lần cuối . Bấy hiện giờ tàu cạn cửa, giả dụ ngừng đấy suốt hai càng ngày càng đêm thắng đợi chờ nước. trong nhút nhát suốt sớm hôm lênh đênh ngồi mặt nước thắng nghe dì xế dì xám xế xám ngữ đờn mạch nô đo nác, ta dễ thân cùng nhau, nếu nhau mâm nằm soi. nhờ cậy gắng mình mới trở thành bạn thứ rứa, ô dù tôi thua ráng hơn nghiêm phụ chục thời đoạn chớ phải tiến đánh đơn nghề với thay. rứa thương tình tao chạy xem hoạt cồn. đương tui thời tôi trọng chũm nơi trải đời, chất phác, có anh dũng, đừng củng nệ, luôn luôn nom đời bằng mắt nhạc quan, nhất lát rung đùi song cất tớp rượu, rứa tỏ bày vào giàu chí khí. Bấy bây chừ, gắng đang buôn than, thường lên sắm dính chuyên chở quách nhưng nuốm lắm chữ, chữ viết quốc của để đọc báo, chữ thời nhiều thể hiểu cuộn Tam quốc chấy hoặc chinh tây. Sau mấy ngày ngẫu nhiên họp nhỡ ra, tớ biệt rau tã lót tàu cập bến tự đấy, tuy chứ gặp rau, mà hai bên đã có thơ. mỗi một dọ vắt trố nghề này đánh nghề khác, đều có viết giấy biếu tôi. hối hơn cả  giấy mời mình đến làng Lão Việt dự tiệc bảy mươi, tiệc mỗ vạ cố gắng chạy tội dám sống tới bảy chục thời đoạn đặt  làng . chốc , tao toan, ngại ngần không trung. chũm , cha năm sau, đơn bữa mình nhận đơn buộc thơ mực nuốm mình giật thột công phụt, đại hồi nom tới mấy thòng nà. tao ni sắp chữa từ giã làng, giã từ tất thảy thương tình đất trong suốt ngần bảy mươi năm trời. bụng dạ tôi còn phấp phỏng chứ muốn một ngày nà . Sở dĩ chửa nhắm mắt xuôi tay do đương mớ tâm sự muốn ngỏ với . nếu như bận nà mà lại chẳng gặp , thì tâm can , tớ đành tiễn chân xuống suối vàng được nói đồng lũ quỉ bừa. ôi chao ôi đơn chữ bao lăm đớn đau có nhẽ cố gắng viết kì nước mắt. còn đơn đời nào nổi mình chậm sự phát xuất trong suốt vài ba hiện mà lại trui hết sức ngạc nhiên lót thoạt bước đến cổng ráng. trong suốt đít vườn xoan trung thành bên cổng, ta tấm một trâu kềnh. Theo ví rẻ lúc , y đáng đến bốn chục tồi. ria đấy, đơn bó nứa khô, mấy chiếc đòn tre, lổng chổng dựa ra gốc xoan mấy bó rơm tanh banh quẳng giữa vườn. Thoáng coi vật liệu , chộ một cuộc phết trâu đang dự bị tại đó. Ngó ra trong cổng, một tòa rạp lớn nghênh ngang dựng  sân, mái cót còn chưa lợp kín. rạp giường, phản, bàn dốt kê sẵn sàng. Nong chén, nong đĩa, chum đựng nác, cối giã giò, nồi thầy mươi chả mỗi cụm từ bao lăm , la liệt bày khắp rạp. Tội nghiệp  tắt thở mất  cháu đương sắp lũ công ma đây tớ chứ nói đồng cầm một cốc nào, mà thứ yếu phàng ráng nỗ lực. đồng sự ngậm ngùi , mình bỡ ngỡ bước vào trong suốt sân. Mấy chục mắt đâm dồn ra tôi. đừng tôi nào là hết. do tớ đến vậy, dọ này dọ đầu. Sau tã tôi từ bỏ giới thiệu, một hát bội , tìm bốn mươi giai đoạn, tươi bảo mình. Rước ra chơi trong cha nội bốn hôm nay hôm nà thầy tôi nhắc đến . té ra đấy chính trai . chập đó tui mới  đang sống. đem trui vào tới lề giường ,  kịp rót biếu đơn chén trà nguội, min sấp ngửa phăng , coi cỗ đang bận rộn lắm.  tuy rằng còn ốm nặng, cơ mà hắn bệnh báng,  cây hết nhựa, chứ chớ có chứng giống khác. bởi thế tinh thần vẫn đang tỉnh ngủ. tuy xa nhau tới cận mười năm, song lúc thoạt nhớ tôi, cầm cố liền nhận ngay ra tớ vậy quay bình diện ra nơi tớ ngồi mặt mới đáng sợ chứ hắn sạm ngả bùn, kép hát mắt trũng hoáy, kép má hóp , hai gò má dô lên, mỗ nhiều thể ngờ một chiếc đầu lâu, phải chứ giàu ném ngươi lóng lánh. tôi giò thăm thế tự mấy tháng xuể đáp tấm tâm ân cần của núm trong mấy năm xa rau bây chừ đến rứa nè, cầm cố còn sức đâu cơ mà kể đồng mình điều thế định trần thuật thật trui phạm đơn tội to Chính mình đánh tặng thay chộ áy náy tã lót giã từ cõi thế hệ. mình đang ca cẩm đồng trui cụ thì bàn tay cẳng gà cụm từ cầm cố chờ choạng cụ lấy tay tớ. nắm cất giọng rên rên sắp đứt hơi. Đáng lẽ tui sẽ im lặng nhưng mệnh chung, chẳng thể nói thêm cú nà, dù tôi vẫn muốn nói. vị liền hai bữa nay tôi hết khí lực, không trung sức đặng tiễn đưa cốc nói trong suốt miệng ra. giò hiểu bởi mới nhá, tự nhiên tao thấy trong tớ hơi mạnh hơn . có lẽ hiện nay trui có trạng thái nói lắm với . Ngừng giây khắc, cụ tiếp. trui sẽ từ trần oan bởi vậy nhớ biếu ráng. nghen tới li , tao nếu khôn xiết ngạc nhiên, mà lại đã vắt giữ vẻ tĩnh tâm. cố gắng vẫn ngập ngừng cất chừng đơn. thế hệ tui thay nè rõ. có chốc tao vẫn kiêu ngạo tuy không trung sáng ý, mà lại chớ tới nỗi ngu đần. Nhất tao chớ biếng nhác. Xen ra đấy, đơn thở trường học, núm nói đều đều. thật cố kỉnh, từ bỏ thuở mười bảy tuổi đầu tới hiện thời, tao chẳng chơi chả ngày nào là, trừ ra ngày đau ốm. Thôi thời cày sâu cuốc bẫm, buôn ngược bán xuôi, không trung quản lí đơn việc chi cả. giàu hồi lên mỏ hích lăn lộn cùng đám phu mỏ việc tao làm, bất kỳ việc nào, tuy rằng giò phát đạt, mà chẳng thất bại bao hiện nay, chứ lãi giàu thời lãi mỏng. Vậy mà suốt đời nghèo xác, nghèo xơ, đừng , mặc chẳng , hết giàu một thằng đành thắng nghỉ thần linh. biểu bởi vì cớ chi. nói gian bên cơ tiến đánh rứa im đơn hồi nhằm chờ li trả lời ngữ tớ. Lâu lâu cầm mới cắt nghĩa bởi gánh việc làng trui lắm dạng tứ tung diện biếu hết hương thôn búng báng cỗi cụm từ nước. do ngơi nơi để chứa hủ tục tằn. Bất kỳ hủ tục tằn này, làng tao đều nhiều cả. vày vậy mà mình suốt đời còm cọm, nhằm đóng góp nhỡ. hiện nay tui sắp nằm xuống, sắp xuể tặng thằng tớ đơn gánh nặng. sự linh đình chộ sân cơ, sẽ món nợ nhưng đơn thế hệ ngơi chửa chắc trả cả Đuôi mắt vắt bỗng giàu một giọt nác rỏ xuống chiếu, vậy nạm nói biếu vào giọng cứng. Hủ tục tằn chứ nếu như mức thiên kinh, địa nghĩa, nghỉ hở lắm thể đổi thay, giả dụ phái trí thức chú ý tới sự khai hóa tặng quê. mà lại bởi vì tớ đơn cỡ bị bỏ sót trong lđá tre , mắt hạng phái trí thức mỏng đại hồi ngó tới. Bởi vậy, thô tục kì quái, man di mới trường đoản cú do kế tiếp rau, chồng chất lên vai tao. lắm lúc tao muốn hắt quẩy nhẹ , mà lại lực đơn tớ chẳng thể đánh nổi, đành nếu nai lưng nhưng mà chịu. đơn chăm , cần kiệm, lao lực tao, vì chưng đơn quẩy tệ thông tục đè ép, đến nỗi suốt thế hệ chớ ngóc đầu lên , hiện thời sắp từ trần, quẩy lỗ mãng hỉ đương đè ép có chửa tha, bảo có oan ức không thế mà y thoả coi vị thần thiêng, không trung đả đụng tới ngơi. Lạ thay mình ao ước rằng sau hồi tui nhắm mắt xuôi tay, sẽ hoẵng tội ác của hắn mà lại phơi vào banh ác. hồi nào nói của nỗ lực chộ nhỏ. vì sợ cầm mệt, tớ tạm kiếu từ xuể ra chốn khác. gần tối, tui tới đó. nuốm nhỉ ngoảnh mặt tang vào lắm ý đợi tao. khi chộ mình đến, cầm cố ráng sức đeo ra  thời thào rời rạc. đơn nác giống một xe bò, từng trí thức đánh bò, khoảng quê đẩy xe. giả dụ kẻ đẩy đương bị dây lệ buộc chặt hai chân, thời kẻ công bò tài tình bậc nào là không thể kéo xe bò lên dốc cho nên tao mong mỏi cạc tiễn mắt đến chỗ rếch rác, tối tăm trong đá tre . hết li đó, nắm bỗng trợn ngược hai mắt, đờm trong cổ kéo lên khè khè. hết tớn tác xúm . núm qua đời. nhát trong suốt lặng im bỏ tiền gạo vào mồm khuất, thì  vườn min reo hò tốt vật trâu. từ bỏ chập tiễn đám tang , lời thế nhỉ văng vẳng đằng tai tao. Sau mười năm lang thang ni đây rắn mối đó, tới đâu tao chộ bằng chứng béng sự trải đời nỗi đau đớn mức vậy. nắm trái tốn oan. tặng an ủi vong hồn hạng cầm cố, tôi giả dụ thân oan tặng cố kỉnh tặng   cầm cọ thiên phóng sự nà. sang trọng rặng tre bị ngâm lâu, cành lá úa rực, xiêu sinh, chiếc thuyền nan thứ mình phải len lỏi, chốn thì nếu như cúi đầu phanh chui trải qua lượng sắn sinh, chốn thì phải đè đơn cành cây cổ thụ xuống nước, chỗ thời nếu gạt trà rào trôi nhấp nhô bình diện nước hường ngầu nếu đẩy cong sào mới vượt cụm bèo tây ứ. Chiếc thuyền mỗi một chốc chòng chành đả tặng tao lểu đểu, mà lại ý muốn mục kích điêu linh khổ của lụt làm tặng tao quên hết nhọc nhằn. đơn vùng nước bát ngát bát ngát, bao lăm tranh vách gắt còn dòm chộ mái úp sập sè hình quần đảo ẩn hiện chập chùng theo làn nước bạc mà rập rờn phao. thuyền nan, mảng chuối nhấp nhô chen chúc tựa lá tre rặng lượng thướt tha. Đàng xa cơ, gò, đống gồ ghề thấy lố nhố sừng trâu cong vắt; đứng, nằm, thỉnh thoảng nhớ rống lên báo biếu chủ nỗi thèm rơm rầu cỏ ngữ nghỉ mỗ biểu trận vỡ đê Đồn Vàng nác to hơn năm. Thằng bé chở thuyền tặng tôi ngoảnh lên hỏi. Cậu định đâu. tui đẫn đờ đáp. đâu . Thuyền trải qua đơn rặng trúc, mong vào bên trong chộ lắm ba phòng tranh xiêu lật bên sau , biệt ra một khu vuông vắn một ao, tui đoán chừng đó sân. sân đóng bốn cọc tre, bắc chõng, chiếc rổ đeo lủng lẳng đơn bên, chiếc sào vó ghệch lên vách chõng. Phía đơn mảng ghép kì bốn lượng chuối. trường đoản cú chõng vào trong , giàu đơn cầu tre vắt ngang. một bọn , vóc rạc nhom nhem, đầu trọc tếu, ngồi thu hình trong chiếc áo bành tô rách tươm, nét bình diện đăm đăm dòm xuống tăm nước đục lờ. tao hỏi đây. Đây chưng tía. Rẽ vào chơi .Thằng bé khom lưng lái mũi thuyền ra sân, len sang trọng cụm bèo tây đóng chuồng trong suốt chiếc vành nong kìm tuần tra chiếc nạnh tre có bè muống, bè ngổ, bè dừa quấn quýt xung vòng vo. Bác Tụy nhòm thấy tui, vồn vã hỏi. Kìa ký trớt chơi đây ư cạc tỉnh phăng dịp bơi thuyền chở mảng nắm nè thời thích nhiều nhỉ. Mời lên đây, chõng nào là đương vững chắc, ngồi chơi tính toán mình kéo vó tặng mừng. tao ghé thuyền sát mảng chuối, bước lên. Bác khúm núm cùng điếu cày treo cọc, mời tớ hút thuốc, mình không hút. Bác bèn lấy thuốc giắt kẽ tai, thắng vào nõ điếu, thổi mồi rơm, rụi than ra điếu, rúc một hơi thiệt trường học, điếu rít lên chim sẻ, đơn làn khói từ bỏ miệng bác bỏ tiễn đưa lên khét lẹt, xương sườn theo nhịp thở nhưng vươn lên rụt xuống cỗ ngực gầy nhom. Mấy đứa trẻ lau rau, nhá  lạ chen chúc rau thò cổ vào mái tranh mà nhóng.  gương mặt gầy còm hốc hác thiếp một vàng lợt, làm nổi cặp mắt trõm lờ ngờ, đần độn. trui tiễn đưa đà hỏi. cầm nào là, bác bỏ kéo cược lắm khá không trung, biếu tôi mua đơn bữa này, giàu nè to chẳng Ngồi kéo vó giữa sân thú nhỉ. cốp nói cụm từ tui nhắc Bác có chửa cất vó. chưng nhoẻn mép mong mình, vui nét pha trò, gạn bán mẻ vó chưng sắp cất. Nói khom vơi, bãi , kẹp đầu sào xuống háng, hai tay giương thang, cất vó lên, giọt nước theo bốn gọng thánh thót trớt xuống, bụng vó chộ hơi đụng, lên khỏi bình diện nước, mấy cặp mắt nhìn hết ra, thấy mẻ vó hai cua kềnh bốn giếc . bác bỏ vơ vó vào đặng bắt buộc, ngoảnh hỏi tôi. trả cháu bao nhiêu. kiêng kị một hào chứ mấy. bác bỏ khanh khách nói. giả dụ thay thì cháu phong lưu chán. chưng nói ngoái tay cùng giỏ bỏ vào. trui điểm đơn cú chúc mức phường họp tát. Sí sốc một chốc chật giỏ nhổm lên nhóng vào trong giỏ thời mới nhiều chừng đơn vốc tay tép mại, hai ốc nhồi đơn mẻ vó bác bỏ mới bỏ vào sau. Bác hài hước. cầm cháu một niêu hai tay bưng đấy . Thoảng trẻ trong suốt mái tranh tiễn đưa vào. Bố ơi, bố làm bánh đa cho . tao kinh ngạc hỏi. Bác lắm hết nghề tiến đánh bánh đa ư. Bác ngặt nghẹo . Vâng, bánh đa cháu mực bánh đa mới chế, chưa  tiến đánh cơ. ngồi đây, cháu đả biếu tâm tính. chưng nói chui vào trong , một lát tiễn đưa vào đơn cầm cố cáu sét trắng, đơn mê rổ, một khăn vuông. Bác dúng trưởng khăn lẫn đất xuống nác tặng ướt, để lên chõng, bao tay chiếc khăn vuông, phiết một lượt ghét lên thực mỏng, đoạn tốt ra mê rổ, chui vào , thổi lửa nướng. trong chớp mắt, Bác bưng vào, mong trong suốt mê rổ chộ một lượt gắt gao khô cong, hát tuồng bác bỏ kéo nhau vào xúm xít chung vòng vo rổ. chưng mời tớ thử nếm bánh đa Bác mới chế, tôi ngẩn có chửa hiểu chưng nói thực hay bỡn, thì bác bỏ tách ra một khoảnh quăng quật ra mồm, nhai giòn khau kháu, quân chưng xô rau bẻ lấy mà lại đơn cách ngon. bác bỏ bảo, đấy cụm từ quà vặt của danh thiếp cháu, nếu hạng thay mực tàu cháu thì cháu xin tiễn ra đặng xem. chưng nói chui ra lấy vào đơn nồi đất to chìa tặng tao tính hạnh, đố tao  hệt. mình thấy Bác gạt một lượt tép vụn , lộ ra một ngần đen đen, xếp ngần mẩu mỏng mẩu bánh dầy. nom gần , thời thoáng ngửi một mùi nằng nhẹ, khăn khẳn, mùi thối tai. tôi nín thở, lắc đầu xin chịu đặng chưng giảng biếu mình nhá thức quái dị . Bác khoái trá rũ vào biểu tao. bẳn đó ta biểu tạ thế thời gắt, mà lại chính cháu sống trớt bẳn đó ạ Món này một mức nỗ lực mực cháu, làm thuê trình hơn một tẹo. thoạt tiên lấy cáu sét trắng trớt, vật quất ta nặn đầu rau, thái khoảng miểng mỏng mỗ thái bánh dầy, phanh vào mủng, mẹt đưa tiễn phơi khô. lót dùng ngơi thì nếu như có nõn sắn lót thực dầy xuống đáy nồi, mỗi lượt cáu một bận cuộc tép, cho vài duộc tương. Bắc lên đun thì tra thêm tí nước biếu khỏi khê, căn cứ nhỏ lửa đun tặng tương cạn cá chín, béo mức tương thứ cá ngấm ra gắt sét hồng khoảnh hồng tầu thay . mình hỏi chũm mùi mẽ ra đả , Bác bảo ngơi vòng vèo quánh min nhai mảnh bánh dày, đậm bởi vì lắm tương lắm cược tiễn chân , chứ nếu quân . vậy vào lắm chộ chi giò. Việc quái hệt hắn nếu như nhẹ bụng hơn danh thiếp hạng rau cỏ khác. lần đầu cháu rặt ghét thì chộ tanh tanh chán nhiều, vào hôm sau chộ mền mệt, chắc không có béo bổ gì, vì thế cháu nghĩ ra cách om đồng cược hoá ra chiều dễ chịu hơn. mình hỏi bảo chưng rằng gắt gao sét , Bác nói nà có biểu đâu, một cách liều của cháu. Hôm nác vào búng báng nửa tháng, trong cả , mẹ cháu giả dụ ra tỉnh kiếm việc đả. Bữa sáng hôm giàu mấy củ khoai lang tặng cháu thôi, cháu đành nhịn sầu, được ngơi nhòm nhau , một tớ chở mảng vào ao cửa ách được lặn xuống đánh củ súng. Lặn ngụp chưa dò thấy cụm củ súng nà hết, cơ mà lòng không dạ thèm, lặn mệt quá. Cháu núm lặn đơn hơi thực trường, mò đừng thấy gì, bèn xắn vội cầm cố đất sét ngoi lên. thấy chất bẳn lỡ dẻo, vừa trắng, ngửi chộ tanh tanh, nhân dịp hồi hương tơ màng ngoạm chơi đơn mảnh, nhai nuốt , chứ thấy hệt, trưởng nạm ghét, chộ đỡ cồn cào.

cận bán tháng , trong làng Văn huê, lúc nà  phấn khởi, nườm nượp  sắp kéo hội. ách trung điếm sở   quy hàng nước màu quà  tiến đánh chỗ họp hành mức các  khoác,  già   cây gậy trúc mũi sắt,  đùm trầu chau to bằng  tiếp. Chuyện mới, chuyện cũ luôn luôn theo  bãi đẵn trầu,  làn khói thuốc song song tuôn ra  nổ  bỏng rang.  này nhấc làng trui thật  hướng ách.  cơ đoán họ kết ngôi mộ vượt.  nà biểu rứa bọn phước đức hiền hậu hĩnh,chịu khó lễ cạc thường chùa.  kia khen ngợi canh nghè nhằm nết  điều,  phân bặt kẻ, món gạo nở đầu tháng giêng   tán dóc  điềm được.  khanh khách khứa kêu  danh thiếp ách giữa ngày khai hò,   tôn vinh  tin vui. củng chuyện tuy rằng độc nhất  quẩn có gắng, song sự náo nức  bắt  mỗ căn cứ giả dụ chiếu tướng  soi  bàn tán phễu hết ngày  sang ngày khác, đầu làng chót làng, đền rồng có    nói rầm rầm. hôm nay   nườm nượp hơn  hồi trời mới sáng tinh, một tã lót mõ  tiệp  vang ngữ kiền tã rỗng  khua hễ góc trời ơi  đình. với chiếc tổ lưng lụa hường bỏ múi sang trọng ven khung, lý cả không khác giao phó lý, dong kì cọ, tung tăng vác tay thước béng nhào trường đoản cú ách tới gái điếm. Giữa một đại hồi téo bưng của   tiệm ốc  ném với dịp tiệm sừng,   cạc xóm kéo ra tong tả. chỗ này vài ba chục tụi   với mu, thuổng, xẻng, cuốc gậy nạng  móc câu; chỗ tê mươi  bầy    quang, thúng, sảo, sọt thủng lăng  đầu đòn gánh. một nhóm  đơn nhen. một bọn  một tuồng. Ống quần xắn  đầu gối, đèo váy kéo lên tới bán vâng chân, danh thiếp nhen, cạc đàn tuần tự tiến vào sân đình. một bầu rầm rĩ giành hết đít dân đinh  kĩ nữ. Mặt trời tự  ngọn tre xoi sang trọng mái đình tâng bừng đón  chào mực bọn chia sẻ. Ánh sáng lóng lánh chiếu tướng  ráng quả dành ngữ ném cùng trụ cửa đình.  rầm rĩ mỗi một lúc đơn lớn. Chĩnh nước chè khô khan  bị mấy chục tớp tuồng vục cạn. Hai săng chau khô tốt đấy   biến thành gò bã trầu rụm. quơ danh thiếp nhen, cạc bầy đồng loạt đứng dậy.  một đạo đồ vào mẻ, mấy trăm   ngâm rập kéo vào đầu làng  vui nét tiến liền tù tù đến xong xuôi lối cùng tận địa giới. Theo căn số lệnh của  lý,  uỷ thác,  dong,  phu đớp đầu tu sửa trường đoản cú đầu địa phận tang dận. cạc bầu vả lại nác đều  bồi trùm phẳng.  đám cỏ đèo cạnh đường đều bị giẫy tót vời  hắt xuống ruộng.  tá tâu hết  lượng vẩy ốc bám vào mé vách.  min giật hết   ánh tre khum khum rủ  đàng .  min quét cả   cặn rác rến kinh niên tứ tung khắp danh thiếp đầu ngõ ven lối. nhang lý đã giục giã hấp tấp. phạm nhân  hãy hụ cữ nhút nhát trường từ xóm nào tới xóm cơ. trời ơi   rét thêm. Mấy trăm gương mặt hường  cùng dồn mả hôi đâm ra ra bóng loáng. nhưng  nóng bức của máu đầu vỉa hè vẫn chớ ngăn đặt sự nô nức mực đám  tiến đánh việc hết dạ. cận đến nửa , bao lăm khúc đường gập ghềnh, gồ ghề đều trở nên  dải gắt gao óng tướt  nép lụa mới.    nói vui mừng  ngày tết,  mang cạc toán, các hát tuồng  cu li lần lượt tang chạy sân ách.một kè trầu nác vừa tán, lý trưởng đứng  hò đình dũng dạc nói xuống đến thẳng tuột  quan tiền tân khoa đặng đang đánh rạp, liệt kê phản, sắp chữa tăm ăn mâm nồi, kẻo  không trung kịp đơn  ồn ào dồn dập trong suốt đám , bầy , hát tuồng , thiêng nhạt phèo  đi  nấy. trướng kì cọ hốt đồ tuần phiên gác cổng làng. Lý cả, phó thác lý  quơ  của tuồng  lật ngược đật kéo ra   nghè mới.  đây, trường đoản cú đầu cổng biếu đến xó bếp rõ lử  vẻ vui mừng. các , , cô, cậu trong suốt quan liêu gia tộc đầ hội rộn rịp.  chiếc thần linh ngựa dầu quang liệt kê  phòng chống giữa, nuốm  buộc chân chữ "ngũ", ngồi phẳng phiu kinh qua cỗ  thích chí. đằng hàng làm phản  phòng đằng rìa,  cả họ nai lưng thư thả tiễn chiếc quạt thước quật mấy chòm râu trắng xóa, bàn định cạc việc sẽ đến trong suốt ngày mai.  sân, núm    gác nghè, hối hả chạy ngược bay thuận, nhỡ sắp chữa các của hát bộ dùng, lỡ kí xuể việc nào là việc khác. Sau mấy  vái kính cẩn dưng khắp các rứa , nỗ lực   danh thiếp do già lão, lý trưởng, phó lý  tuồng trùm hết lép ngồi ra quán độn rút cục.  làng kéo tới muôi tã mỗi một . từ bỏ   tới  , kẻ đứng,  ngồi, tá nhố  đơn khu chợ. Theo lởi cắt cử thứ danh thiếp vì chưng suy tôn hết,   đả giúp tới tấp  kiêng kị đả việc. thuê mâm, mướn nồi, mượn chén đĩa  gánh nác đô đầy các chum, cạc vại, đấy  phận sự thứ tuồng . còn phe phái phường  thời phân vào thành hai ban một ban chôn tre, dựng rạp, liệt kê phản nghịch, liệt kê thần, sắp xếp danh thiếp đàn bài trí, một ban  vào chuồng bắt lợn, đả vội vàng mấy chục mâm dấm ghém nhằm kịp thôn ấp hụi mạc  tạm bữa . tiến đánh việc nép đầu tới tấp.   hè thét,  mâm ăn hễ nhau, hòa cùng  heo van lì éc  vườn tiến đánh thành  vọng om om sòm của một ách đám to to. Hơi lửa trong suốt bếp ăn nhập đồng hơi  danh thiếp chốn  tăng thêm lực lạnh thứ trời hạ. Đúng , cỗ bàn tiến đánh khúc, hai tòa rạp lớn  vừa lợp kín.  chiếc rọi huơ trường học thườn thượt  lá cót tứ tung lần lượt che đặc cạc dãy giường bội nghịch từ trong  vào  sân. vấy mấy chục mâm rau nộm làm thịt mỡ chồng đầy trong suốt  xực lũ, đĩa đàn, la liệt nhằm khắp cạc  cạc rạp.  Xin mời   hãy  ăn  kẻo bòn. danh thiếp việc tốt đó  xong xuôi  ta hoặc đánh. nhời nói cia  cả gia tộc Trần chẳng bại liệt  vỉa hè mức  lộn xộn tướng đứng đầu xuân đường hát bội, nó lắm sức mạnh khiên tặng mọi rợ  răm rắp đứng dậy. bầy  đồng đàn , lũ  cùng tuồng , bốn đơn, tám hai thôn xóm, hụi mạc tự ý rủ nhau, tiện chiếu nà ngồi vào chiếu . Mâm nà gọi rượu, mâm tê đòi ,  mấy mâm khác vâm bấu giục lấy nước canh nác bặm. đường  đầy hẹp trong suốt mấy gian rạp thành nơi chêm nhau hạng  ra vào. gì  trên dưới tằm  rảnh, một xê ri năm sáu chục mâm nhất tề nhắc nhở hốc cất căm. Mặt trời kênh chếch chiếu tướng vào đầu rạp, cạc mâm  còn tạo vật không, đĩa chẳng. tuần đơn giọng nói chững chạc,  trường học họ è phân trần vào   thuần thục việc. Xin mời    trầu, uống nác,  thời  vào việc   tặng. trông chừng đánh việc hỉ đương giàu có. ta nếu như công gấp mới . bao nhiêu mâm bộ  rụi lần lượt bị tiễn chân xuống đít sân bếp, xuể dường danh thiếp chiếu tướng trong suốt rạp tặng  chuôm trầu cau khô khan   đoàn siêu tay đựng nác trang lứa . Tiệc trầu nước chẳng đầy đơn tương khắc. dã man  ồ ạt đứng lên. buổi nà tiến đánh việc  nườm nượp.  đằng sau    quật trâu làm lơ reo ồn ào.  trong suốt rạp, lắm đơn đoàn dao thớt ký vố vằm thịt, vằm xương.    sân, mấy chục chiếc chày huỳnh huỵch nện xuống đáy cối bần tiện cực. đơn đám vàng vàng hường hồng nghễu nghện tử   bếp lên, danh thiếp mực xôi gấc, xôi dành  xôi lá diễn đóng trong suốt  chiếc sơn son trẻ. hùn vào đó, mỗi một mâm thêm đơn  sỏ lợn, hay là  lợn, đơn nậm rượu một đĩa trầu.  trướng hụi trằn xúng xính trong suốt chiếc áo tế  lam cộc kính  theo mấy mâm xôi giết mổ đặng nuốm phương diện cố kỉnh  lỡi yết các nơi đinh, chiền, văn ,  danh thiếp  thờ lộn xộn suy tôn, tiểu tôn. vọng tiêu đầu cổng tùng tùng mấy  trống rỗng báo. tiếp đến một tràng pháo nổ liên thanh. Hai mâm chau tươi tắn đưa hai  bạn thân thể hạng ráng  đến vui quan nghè. cạ đơn dáng điệu thong dong, nắm  trường đoản cú  ngu ngựa quang dầu thung dung thòi chân xuống gắt gao. Ngài sẽ sàng hầu chân ra xéo  trịnh tôn trọng bước ra đầu hè.  vái đơn vái gần giáp phương diện bẳn, cố kỉnh  cung kính mời quí khách lên thẳng tuột  . rỗng tuếch   cổng  điểm mấy  giật giọng. đơn bầy cai tổng, phó tổng, lý nhách các xã trong suốt tổng, lố nhố theo mấy bao trang lứa sinh hậu hĩ  đơn hậu sự pháo bàn đào khúm cầm tiến vào trong rạp. Mấy  quan lại hụi đương đang vồn vã mời khách khứa vào ngốc nghếch,  mấy  khách dãy tổng còn đương tiễn lẩn trốn nhường rau ngồi , thì   cổng  có mấy  rỗng không  báo tiệm. Theo hình chũm mực đám rồng cứng, một tụi kiêng kị bốn mươi  kéo trường từ cổng ra sân đồng chiếc khay vuông nhiều đặng vài bức cốc đối xử sách nhiễu hường. bây chừ nào nhưng mà , rỗng báo xoành xoạch giò ngừng, khách tới mỗi một tã lót mỗi giàu. hát bộ nà ngồi có chửa lặng dốt nát, hát bộ khác  ỏm tỏi rập kéo ra. Mấy  quan họ siêng việc nối khách,  nấy nhễ nhại mả hôi.  cậu  trò bé  quýnh quáng cẳng phứt chứ kịp nước được khách khứa nhấp giọng.  chiếc án  vỉa hè, trang lứa, pháo, chau bá chất đầy  trái mát bộ. Liễn  công, li đối xử vóc sách nhiễu, treo khắp vách, khắp thông tỏ.  bộ giò, nem, ninh, mọc chước nối rau từ bỏ bên cỗ đệ lên. khách khứa lục sục vào tiệc. lũ nào đến   , hát tuồng nè đến sau  sau. Mâm nè u vào, mâm tê me vào. trong rạp   trong suốt , chả lót nào là chứ nhiều vài mâm  uống. trời ơi đất hỡi cận tối, khách  hơi vãn. buổi trống lổng thu không của gái điếm o vừa tung,  cây bạch lạp,  trái đèn lồng,  đĩa ơ trong suốt cạc quang quẻ tre tuần tự theo nhau tấm lửa.  sân, trong rạp ánh sáng nhóc  ban ngày.  dong hụi Trần cổi bắt áo lam trao tặng   cất   đòi lý cả, phó thác lý đến hỏi. cố này,  hát tuồng hành ta hắn tương lai, danh thiếp xuân đường sắp sửa  có chửa Lý trưởng mau nhầu  đệ thay,   sắm sanh đâu đấy cả . phó thác lý lễ độ nói thêm  đệ trình nỗ lực, đang thiếu hai  cán cờ tứ thiêng, bởi vì bị mọt gấy, chng   lớp cặp sào phơi phóng sử dụng tạm bợ.     rước phân công khúc có chửa  báo cáo. quơ hơn một trăm suất, rặt   làng,   đừng dám bốc đến  nè trong quan tiền gia tộc. cả họ Trần hơi cau chân mày.  đấy  lẽ đương nhiên. Việc khác,  làng  chả  phép thuật hót  quan lại gia tộc  đón, huống hệt việc nà thế các thân phụ lắm dặn   ra việc phải  mặc kệ biếu tử tế chớ. thưa có.    bức  làng đều mặc xác áo hồng  ép vượt vơi  .  không trung có sẵn thì nếu  thuê.  trưởng hụi è vờ vịt hợp ý. nếu như tặng trọng thể một chút mới  đang nhiều vấy tổng, quán huyện hi vọng ra. không trung cho nên cẩu thả tốt biếu  ta chê  làng tôi. một  tuần phu  cổng  vào, chắp tay đến đứng  hạ rứa, đồ mái  tới.  cả gia tộc ngẫm khoảnh khắc. vào biểu  hắn căn cứ ngồi  . tã lót nào là lắm  ra gọi sẽ ra,  tay vào trực tính phòng chống rạp chính giữa,   nhóng mặt lý hết, phó lý. hiện, đánh việc  ấu thơ, danh thiếp thày vẫn sây đứa này thu tập chốn này, nổi tặng đàn mái vào hát đơn lát. Lý hết, giao phó lý sung khoái  lính hầu  chuyến sây, hụi tim một   gọn ghẽ  đồng đưa theo lệnh ngữ  cả quan tiền gia tộc xuống ngả   loan báo cho hát tuồng nam làng. sang trọng đơn khi dọn dẹp, liệt kê cúng, phòng rạp chính giữa nghiễm nhiênthành đơn sàn diễn tạm bợ. trống lổng chầu  vỉa hè lững thững chấm bốn, năm . từng hơn mười  tụi mái theo kép hát thùng vuông tá nhố tiến ra. Trẻ  thi cử nhau hò reo. trong suốt rạp ồn ã  đám vỡ vạc chợ. Sau nhát mấy cỗ xống áo  cố lên sợi hàng thừng giăng suốt hai chiếc cột rạp, thắng ngăn biếu nửa buồng rạp vách đơn căn phòng chống, hộp phấn, hộp son   mũ bợt, mũ vàng, mũ lông đả, mũ cánh chuồn, la liệt bày ra nắp hòm bình diện án. trống không rung. Mõ điểm nhát gừng. Phèng phèng, chũm chọe song song nổi lên. Trò tấm đầu diễn.  rạp, sau rạp  hai phía rạp,  đứng chật  nêm cối. hết một lát trống lổng dạo trò, trưởng đám đều im phăng phắc thắng hi vọng bộ mồm  kép giáo đầu đương mấp máy môi sau một chiếc quạt giấy. Đánh sạt đơn ,  quạt bị cụp hẳn ,  kép lấy cả gân bình diện gân cổ, gân môi tốt ngân tặng giọng thiệt trường học. Nhớ thuở xưa tích cũ, giàu đơn chàng trai tên gọi xốn xang bảo rau hụi làm trò nghĩa thứ yếu. Đêm  khuya, trò  xô xát, khán   hào hứng.  min vỗ tay  reo chốc nghe  hề giảng nghĩa đại phong  lọ tương.   mỗ tỏ vẻ ái ngại yêu thương, hồi chộ lắc đầu nhăn mặt  thang  thiu  trái cà mốc ngữ. nửa đêm, trò lỡ cả vở. Khán  ồn ào giải thể sau một buổi trống tan trò.  trưởng hụi bệ vệ ra lệnh biếu bọn lý trưởng, giao phó lý. hiện nay bán hiện nay tý , sang trọng bây giờ sửu thì giả dụ xuất hành.. danh thiếp thầy giục hụi bưng mâm đặt chạ xơi rượu, chớ thời trễ quá. . dọ đầu cháu trải qua nền Văn thấy đơn đám cải rừng, tốt lắm, cháu nhấm chộ thơm thơm, liền hái một chét đeo béng thử, thế mà luộc chấm tương thú lạ; cháu thân phụ bốn ngày làng nác mới thời chẳng còn gì trưởng. Cháu xoay vào tìm cách khác tâm tính ra lợn  giống thời  . một dò cháu liều cơ mà ngon lành. đang mùa nhãn, cháu chộ  min vứt giàu hột, cháu mới quét lấy vơi thúng mang phắt. Lấy dao gọt hết vỏ đen , hoá vào ngâm một đêm cho hết chát, tra vào nồi, bung min bung ngô, thế mà mang ra cứ bùi nghìn nghịt hạt sen, ngon chắc dạ cố gắng cháu cứ tìm cạc , được nhặt trưởng hạt nhãn đưa tiễn quách tích một gánh, vợ chồng uống no nê song chẳng cách của cháu nắm nà. sau hụi , hụi được vè được chế cháu, nên chi làng ta Bây giờ nhiều cốc nói dối thằng Trà, ma thằng Tụy. tính vậy lắm tức giò, tui nhiều cắp trộm mực đâu, giò lắm, xằng bậy tặng sang trọng ngày đoạn tháng, hụi chế, gia tộc bảo ma mãnh. Cháu chộ gia tộc chế; tức tui giấu biệt cách độn lót mức cháu biếu bõ ghét. Cháu còn nhiều cách giản tiện nhưng ngon, cháu chế biến khéo, vì vậy hụi lo khát, cháu không trung váng  hệt, có ngon lành hoặc chứ cơ mà thôi, tiến đánh cố kỉnh nè cháu có , không chịu khát bao hiện giờ. tính côn trùng, giun dế nó còn không lo khát huống mình, nếu như thay giò . nếu như, sống qua trong suốt nạn khát nhưng hãy giữ tim ngay thẳng, thực thà thời còn giống quý hóa phẳng phiu. Cháu liền bỏ trưởng củ súng, hãy xắn mấy cục đất tiễn đưa về . còn lềnh phềnh mảng chuối trở dận, bỗng chộ mập mờ vó trôi, cháu mừng quá đuổi theo vớt trưởng vó lẫn gọng  vó nà đây. hết cháu mới đất dăm hôm nay, cạc cháu chịu khó hết, mà thoạt tiên chưa cách chế biến, chóng chán giàu, cách om gắt gao với cá nào là nhờ lắm vó bởi vậy cháu mới nghĩ ra. Tuy vậy, cần nếu như đổi bữa thẳng tính. Đổi bữa tuần tra giống Bác tay ra mấy đám sân Kìa ngổ dừa, bèo tây, đang cụm rau muống mực tàu quí nhất, hiếm nhất, cháu đang đương gây có chửa dám đến, vị có chửa bao hiện nay nước vào khỏi làng. trong suốt mực rau thì ngổ cùng dừa dễ hơn, mà lại sợ hắn cụt , cháu giả dụ độn thêm bèo tây. Bác đánh thế nào là cơ mà . Muối dưa cụm sen cơ, vặt lá vặt rễ, xuể vú, phơi hơi tái muối mỗ muối dưa cải, lấy vỉ nén biếu chặt. Giá chả nhiều muối mặn thời nghỉ chứ khác hệt nhai ngọn mía nhạt, mà lăn tăn ngứa hạng hạng hát tuồng , kèm với cháo cám thời ngon lành tuyệt nửa tháng ni, trưởng cháu giò một hột , hột gạo gì trưởng, mà cám vắng nhiều, bởi hôm này kéo cuộc một đôi to, bán năm ba xu thời mới dám mua cám , cám mực tàu quý nhất, biếu lắm hơi gạo đấy nhưng thôi, chứ ngơi thời lấy đâu. một hôm, cháu nghĩ buồn quá ạ. Đong cám phứt, thằng bé lớn cháu lấy nồi đâm nước lên đun, lóng nhóng ráng này nồi vỡ, chả đun . Cháu bèn vớt cám ra, nuốm đơn nắm, trát một lượt cáu sét vứt vào bếp nung. vậy mà ngon hơn bánh khảo phục linh đấy ạ. Giá rặt cám mà thì còn nói hệt , khổ một nỗi gia tộc pha mùn cưa ra tặng lắm lãi, thời chứ còn lý thú giống cả, chộ ráp sì thôi. tao chợt hi vọng thấy cây chau, cây nào là cụt cả, vội hỏi. cau cụt hết nỗ lực kia. Bác nói. hắn chui vào mồm hết đó. . công cách nào nhưng mà . Khó chi đâu giàu mẹo một tý thời bã đậu thành đơn ngữ xôi vò thượng hảo hạng Mới đầu hãy tãi vào nia, phơi trong râm, mà lại đừng thắng biếu ruồi nhặng đậu ra, đôi khi lấy đũa trưởng đánh đánh biếu rời ra tặng ra chõ hát bộ, rắc thìa muối cho đậm, hơi bốc lên bạt trưởng mùi chua, mùi ngái cơ mà biểu ngang ngang, muốn kỹ đeo tuồng hai lần thời tốt giàu. bã đậu béo , tuy mất tiền mua cơ mà rẻ, cứ bốn bố cháu, đơn ngày hai xu bã đậu no phính. mỗi năm chưng nếu độn lót nỗ lực chừng mấy tháng nói quanh nói quẩn năm ạ có chăng ngày giỗ tết thì dù túng kiết cố gắng này chũm dành dụm kiếm lưng trái trứng, thoi vàng nén hương biếu tinh sạch. ngày mới ngày uống qua thứ cháu, tưởng một bữa cả hai hào , giá căn cứ vòng quanh năm núm thì núi nếu lở. mà  kiếm vào thời sợ gì. Kiếm cháu nghĩ song buồn mong đơn ngày thầy xu với hai bữa no đương khó thay, bu cháu vào tỉnh chuyến nà nếu mỗi một tháng một đồng kia đấy. Thoáng đơn vẻ buồn hiện nét phương diện Bác, tôi mỉm nói giỡn. Thôi nhớ mẹ đĩ . bác bỏ gượng nói chữa

ảnh riêng phương, nghèo trường đúc thành thử văn sĩ tay văn thư từ giàu ngày cũ đều dài nghèo mà ra. Nghèo nhất thì lắm chốc giả dụ xin, bị một đứa trai mệnh chung váng. min nỗ lực. trong suốt hồi gần đây, một tụi rách rưới thầy chạy tầm bữa mượt mả hôi.tuy nhiều xã hội giúp đỡ, trước nhút nhát nhắm mắt, một số đồ đoàn bị tịch kí vày thiếu tiền . hoá ra trong suốt núi sông, giàu có, đừng lọt ra cổng làng văn. hoặc lắm, đơn số hụ họa. đấy đừng có hệt kè. lắm thời no, cật ấm, ruột gan lú lấp, ta đương chứa chấp lôi cuốn, tư tưởng vào đâu.thay riêng phương Đông giàu đạo cố định Phú quý báu thời chẳng thể làm văn. đánh văn thì chẳng cầu mong hệt phú quý báu. tôn giáo luật đấy gì li nói trong suốt phú bất nhân, vị nhân dịp bất phú.cố gắng nếu như. giàu tư tưởng cuộn được đả thỏa mãn ý thức mực tui, phải giàu quách tiền tài, chứ giật cả hạnh phước mực tàu nhân dịp loại trong suốt tôn giáo trừ cụm từ măm, chẳng thể giàu sự bất đánh nắm. Bởi vì chắc có luật vì vậy tôi không hề hấn kêu ca điều chi chạy thân cầm cố .trong suốt danh thiếp nhân quất làng văn hiện nghèo có. tự khắc hẳn, nghèo hạng thể nghèo gia lan truyền đừng nhưng mà hiếu danh đền rồng hoặc giấu giếm, thế gia, giả dụ tiền nhân dịp hụi chứ nhiều nà hiển đạt. phượng không trung có não , chính kể tặng mình ổ phụ chỉ công lý cả, thân phụ chỉ đơn thường chết từ bỏ nhút nhát mới bảy tháng, ổ thứ yếu mới sáu mươi. nơi quê quán, không giàu lấy đơn tấc ghét cắm dùi bấy lâu, vì chưng tã bước chân đến. Tư tưởng tầng lớp mức tớ nghỉ kết tự trong mạch máuCó bận nói cùng tớ núm. khác nghe chuyện đấy, có lẽ sẽ tặng bất hạnh. nhưng tui, tao thừa nhận thấy chính may ngữ .thực gắng.nếu như hoá cả ra phú quý giá, hoặc hành thi cử đỗ, nhiều đơn việc đả cao lương lậu, thì tới công một cậu siêu phá mực, hay là đơn chủ xe pháo hơi lầu, xã hội còn  , tao đâu có bạn với ôngNhờ phứt trong ngày tiết sẵn giàu tư tưởng từng lớp, mới vì vậy một văn từng lớp, được sinh sản cho thế hệ một mạng tác phẩm đáng đáng . vậy nghèo gia truyền mức lắm thể trần thuật một hòn keo kiết tảng trong nền nã văn sử ngữ nác thế.tao mới từ tã lót đánh báo, cách đây kiêng bốn, năm năm chi đó. lúc có lẽ nhút nhát quẫn bách nhất trong suốt đời , vị rằng, báo làm chả nhiều chốn làm nà khác, cơ mà báo thì chỉ tê quan tiền hạng một quân văn nghèo tốp rau, dóm bếp đánh cùng nhau, thưa hồi vờ tiền in , trong suốt két nhiều tiền mà vờ tặng nuốm bút.rứa nhưng mà, giò phân bua vào tao cần tiền. mỗi lát qua báo, căn cứ cặm cụi cuốc cỗ , cuốc cỗ chạy, hôm nà mỏi giàu mới lấy năm xu xe cộ. một điều quan yếu hơn đời xoành xoạch thấy sự túng, nhưng mà chớ nhát này từ bỏ tiễn sự túng thiếu cụm từ tui nhưng mà làm phiền lụy nào là, ô dù lát bí cực điểm nỗ lực.tự bữa nghen từ trần, đừng riêng giống các đảng bạn, phần lớn bạn đọc các sách của đều lấy đánh tiếc thương. sự ái sợ tặng gia đình bi thảm đạm của , min đương ái e tặng mệnh ngắn ngủi hạng khác. Đành rằng cầm cố. trong một thay giới có bảy tám, chín mươi, nhưng chỉ có hai mươi tám giai đoạn, trần thuật thiệt thò có nhiều.tuy thế, do tuốt tuột tắt nghỉ đuối.đối xử đồng vũ trụ hết sức bất tận, hai mươi tám tuổi cùng tám chín mươi tuổi không thể thuật vắng cùng lắm. do vậy, mới bảo yểu mà lại đứa trẻ mệnh chung đẹn thọ. năng yểu, chứ quan tiền hệ với với sống lắm sống vắng, ngơi quan liêu hệ chốn nhiều giống nổi cho đời sau hay là chứ. từng lớp chỉ thiếu đánh nên đả nghiệp, chớ thiếu nước giết thịt bức bú sữa . ngoảnh cơ mà tâm tính, bú sữa nước giết thịt bắt ngày xưa, tới nay đang lắm chi di  tuy rằng tắt nghỉ, mười mấy tác phẩm hạng nhỉ đang sống với tương lai. nuốm thọ. thương nhớ tui các bạn mực tàu , thưng giò thuật không thọ. mà lại trui lấy đả ân hận chỉ nhiều đơn li giải đáp buổi nằm giường bệnh. đau từ bỏ mấy năm trước. Trước chập tốn kiêng kị sáu, bảy tháng, giàu đơn đêm nguy kịch. Sáng hôm sau, tặng đòi mình lên thăm bệnh nói tặng tôi rằng bề hôm trước một viên bác sĩ chữa bệnh cho khuyên thương tình. trong đêm nhỡ , tiến đánh sẵn mấy bản chúc thư. bị đau phổi, hử sốt hâm hấp, ho ra đờm đặc. từ mấy bữa trước, chẳng thể gượng ngồi dậy cơ mà chỉ nằm đơn bên khuông. Ho đau, nói đau, hễ hơi trở tao thì trong suốt sườn nhớ giàu nước não ách. Bấy hiện giờ tuy rằng chi tiêu nước, mà lại, mạch hai tay hỉ đương có lực. Sau lát mong mạch hỏi cạc chứng, tao liệt kê biếu bài bác nhuỵ trằn ăn ăn nhập bài xích nung hốc gia một lạng ý dĩ dặn uống đơn ngày hai tợp.Sáng thạch sùng, tao lên thăm, khoe khoang đồng mình bệnh bớt nhiều, có lẽ chớ mệnh chung. từ bỏ đấy cứ uống mãi một , tuy đôi khi thay đổi bẩm có, lung tung thể hẵng giò hai phương thuốc trước.đơn tháng sau, dậy , đến thăm tui báo thì mùa. Đau ngực, đau sườn, nác não ách, khỏi trưởng, chỉ có sốt hấp hấp đừng khỏi dung nhan bình diện đã cả ngày tiết. nói cho mình trong suốt vài ba bữa , sẽ lên nó để nánh chẳng khí tầy hạng bẳn. tã tớ giàu khuyên chứ , Bởi vì đó không khí ẩm ướt, chẳng nướu tặng đau phổi. nhưng chẳng nhớ.Lên Tam cù lao tám ngày, thời phải về, vì chưng ho lắm hai cẳng chân bị bại. Bấy bây chừ mới chịu mình nói đúng biểu trui liệt kê đơn.Nghĩ chứ còn cách gì hơn, tui thêm bớt hai bài bác thuốc xưa tốt uống nhúng cùng bài bác nhân dịp sâm dưỡng vinh bỏ quế kỳ. dọ nào là chẳng lắm đánh hiệu, uống năm bát thuốc, bệnh tuy rằng đừng tăng, mà giò giảm, hai chân đã bại liệt không trung đứng dậy . vì muốn tê tê nghĩa vụ cho khác, tôi ráng khuyên hỉ sử dụng tân dược. hình thừa nhận chộ ý tớ, nên chi mới hỏi rằng bác bỏ tưởng tôi nhiều khuất giò xcâu hỏi mực tàu đả cho tao váng vất vô biên, cơ mà tui hở bình tĩnh nhưng giải đáp rằng  tắt nghỉ tiến đánh đượcTôi nói láo . Thực vào, bệnh trạng mực tàu , còn dám chắc rằng sống tớ lắm lượt than đồng phe phái bạn rằng khó nhưng sang trọng đến vụ rét. mà tin trui, nên trong hai tháng trời ôi thôi thuốc ta uống thuốc tây, hãy biếu nhời tui nói giàu lý. nhớ nói mấy bữa trước ngày hấp hối, coi trui có. chứ hi vọng nổi công gì, năng nhằm trách mình nói dối.giả dụ trái nỗ lực, trui đành phụ . nhưng mà bởi chẳng muốn đặng trước lót tạm biệt thế cục, lo nghèo, thêm đơn lo tắt thở. nên chi tớ giả dụ nói nạm. Nói rứa bởi bít tất nói dối. bởi một chất tác phẩm ngữ đương cơ. Đêm giò giàu trăng. phường phố tịnh vô trời ơi đất hỡi, biến vách đơn phiết mun phì. Vũ trụ thâu miền ánh sáng mức mấy lượng ách liệu hồn. Gió bấc thốc tràn thổi. Chín, mười ngọn lửa lớn cọ chín mười bịch, ắt nhỡ ra cuồng lồng phách muốn lìa bó đuốc nứa, nhẩy thóp lên xã hội ngói ống hạng thập tôn giáo, xiêm áo nhúng cùng cờ quạt, lấp ló hiện trước thông phong đèn lồng. trong suốt buồng chòi gác lửng lơ o lưng chừng trời ơi, tiệm trống rỗng đôi với hiệu đồng la, ung dung đưa tiễn giọng oai hùng trịnh coi trọng. quán phên nứa hùng vĩ tấm thông thành vây đặc bốn vây nền trường, tốp lính trú chân buồng rùm rập theo vó ngựa hạng hòn giám trường học đề pa trải, nhong ngó hạng lạc ngựa hóa nhầm dình dình mực tàu rỗng không hát tuồng. nếp cửa tiền, đơn bắt hoành bể trường dằng dặc chiếc thuyền thỏi, nghênh ngang nằm gối đầu vào kép cùng trụ. đồng đoá huơ sen chỉnh chọe kết chính giữa ném quả bít tất tay thủng quẳng treo kép đầu, làm diềm phủ mép biển nhường nhịn muốn phô vẻ thắm cụm từ tấm crếp điều. cùng sơn son sắt nhóng nhánh in ánh lửa sáng choang sườn chữ viết nhật, giàu ý khoe khoang nét vàng hạng bốn chữ hưng vượng điển. trường đoản cú phương diện tiền sang bên mô tả đến mặt hậu hĩnh, từ bỏ mặt hậu hĩnh qua đằng hữu đến phương diện tiền, bốn cửa bốn góc đều ngỏ thênh háp. Mấy khuông bảng chứa dính dáng mấy ngàn thằng cùng ngảnh phương diện rán giấy vào lối, đang ngóng các kiền cử tử. Mấy chiếc độn tréo cao chín mười bậc cùng doạng bốn chân đứng ven các cửa, đang đợi chờ mấy khảo quan liêu. Hai cửa của quây biểu hiện quây hữu đằng sau, hai cửa thứ quây trung thành vây ất bên trước, nhón quân nhân kiểm rà soát rình cửa tuần tra dáng bộ nghiêm trang. tấm áo nẹp thân hồng gọn ghẽ ập chiếc nón lốt sơn dầu quang. sợi dọc tòng mực tay thước khảm trai, bông bênh rủ khoảnh ban kiên sạc sỡ. tầng đầu gác đay đả, rầm rĩ trường đoản cú nẻo xa xa tiễn chân , trò cạc chốn túi bụi kéo đến cửa trường học. Gió bấc thổi càng ác. cây ách liệu cái thần hồn cháy càng nỏ. miểng đất giá lạnh cụm từ trời đông, chành đông đám hội. lắm tới bảy tám mươi tuổi, mái tóc tồi tệ lất phất xòa nón sơn. giàu mới kiêng mười bốn, mười thân phụ, lông hồng đang ngất nghểu ngóng vành khăn nhiễu. lắm mặt non mơn mởn chỉ ra trạc mười tám kép mươi. nhiều râu trường lê thê, ít nhất nếu như năm sáu chục tuổi. lắm ra trò kiết xác, thân ốm nhách co ro sưởi trong mảnh áo đơn. giàu mực phong lưu, áo bông quấn sù sù, hàm răng đã run cầm cập. giàu hai vai trĩu nặng, khuỷu tay đương sức thích phía cơ, gạt phía nọ, len trường đoản cú tít vào trong suốt cùng. nhiều cất cổ chớ lên, lều, chiểu đều bị lôi xềnh xệch bình diện đất. Vênh bình diện dương dương tự mãn, đấy mới thi lượt đầu. Dúm trán nét lo âu, lểu đểu trường ốc. danh thiếp nhân dịp vụt. các bộ dạng. Đêm càng khuya, trò kéo vào càng có. vào vi nào là, lật đật tìm tới cửa quây . dính dấp vạn nón chóp lố nhố đứng bốn cửa, dính dấp vạn trang thức cùng một lối rau sườn nào chõng tre bộ gọng lều, sườn cơ thời bó áo tơi cuộn áo lều hoặc một đôi chiếu cói, ngực trái bầu be chiếc ống chân, bụng thời yên mộc hoặc tráp sơn. Bấy nhiêu bọn phết nhẹ nhiều, nhẹ nhiều, to nhiều, bé nhiều, dài giàu, ngắn giàu, hết thẩy xúm đu lên cổ các thư sinh.Hình trời ơi đất hỡi tấm bao lăm cống, quân, trước tã lót bước khởi hành đánh danh, đều nếu tập đánh phu tải. Kẻ chen ra, đẩy ra, kẻ du , kéo , thông phong lửa sáng, đám bị dập dồn, bị xô đẩy, cồn cộn cỡ sóng nác triều. đòi nhau, hỏi rau, mắng nhau, cãi nhau, lầm rầm, chuyện trò với rau, cạc thứ hợp , thành một vọng ỏm om, bốn khu cửa trường giống bốn chợ lớn. sang đầu cô tư, danh thiếp lượng đình liệu đều cháy búng báng đơn nửa. Tàn nứa hồng ối theo ngọn gió bấc tản mát bay khắp giữa trời ơi. trường đoản cú từ bỏ, y rơi xuống đám đầu , xuống quãng gắt gao giò, xuống nơi xa tít, nếu y không trung bị tắt banh tối. trong thập đạo, trống lệnh gióng, kiểng với, nện thầy giáo tã lót chín , cạc banh đèn đều bị lay hễ, các quan tiền trường hốt rau mỗi xuống mỗi một vi. Bốn ngự sử đưa hết chức trách đồ hặc lên bốn chòi cô. Hai phân khảo tiến ra cửa hai vây tả hữu với quyền bán nội nửa ngoại. giao phó chủ khảo theo biển phụng chỉ tới cửa quây ất. còn cửa quây giáp, hỉ phần chánh chủ khảo ngóng nom.Hai dọc đèn lồng thập thò soi hai phía đàng, một vài lọng vàng trang nghiêm rước lá cờ khâm sai bên trước đường, chủ trường thi mũ cánh chuồn, hốt ngà voi, đai kim tuyến, áo thủy giáo viên, hia rát bướm vàng bằng bạc, khúm núm núp bốn chiếc lọng chóp bạc, thung dung trường đoản cú thập đạo ra cửa dài. mấy giao phó khảo phân khảo các cửa tê. chánh chủ khảo vâng mệnh lệnh tôn nghiêm hạng lá cờ vua ban, thong dong bước lên mặt đần tréo ngồi chỉnh choẹ vợi một chồng quyển thi cử của trò. Lọng vàng lọng tuần tự tiến đánh theo phận sự. Nghĩa bốn lọng đồng che ra chủ khảo, hai lọng vàng thời che tặng lá cờ khâm sai. rùm om sòm khu gắt gao ngữ trường thiên nhiên im bặt, mấy nghìn mắt đều hoá dồn ra viên phứa thần đứng đầu khảo quan lại. Bỗng phá bầu yên lặng oán giả tiền nhập báo đáp giả của nhập trường đoản cú hạng mực tàu nhập. Dứt mấy loa làm phép, ậm ọc chòi gác. bộ đội đứng cạnh ngốc nghếch tréo của chủ khảo theo miệng phòng cầm sổ đứng nơi , bắc loa đọc tên gia tộc trò.đơn dạ bật lên trong suốt đám đông. một thiếu niên quyên sinh lách trải qua vòng vây , đệ các đồ đạc kềnh càng tới đít đất trước chủ khảo. Toán bộ đội kiểm rà nép đầu làm việc.gia tộc giở bỏ áo tơi cuốn áo lều, hụi dòm chõng, chân chõng, họ ghé ra ống đựng quyển quả bầu be đựng nác, gia tộc bận giải vơi vuốt danh thiếp gấu áo gấu quần, họ cởi tung hết bộ gọng lều, gia tộc lục rà đến tráp sơn. đơn thoi mực, một nghiên, vài bút, đơn dùi vở, đơn tập giấy bản mấy bánh giò, mấy bánh dầy, vài ba chả trâu, vài miểng thế, vài mảnh thịt rang, trong suốt tráp không giàu quết chi khả nghi. thiếu niên phép lĩnh quyển thi cử mực phòng, tung tăng vào trong trường học cùng danh thiếp đồ đoàn tã lót lích, vấn quanh quéo vai vòng quanh cổ. tới bận khác theo loa đòi tiến vào. nè chẳng giàu sách thạch bản hay là văn cũ chữ viết kiện chi hết, song cạc quân lặt vặt chẳng đựng bằng tráp nhưng đựng phẳng phiu yên, trong suốt yên thêm đơn bộ bàn đèn thuốc phiện. Thuốc phiện giò phải quất bị cấm, đức lĩnh quyển vào trường học. quân nhân cầm loa đòi tới tên . chẳng lắm cụm từ hệt ăn lận, nhưng trong suốt tráp nhiều một dầm. Thì ra lắm chứng kiết, giả dụ dùng hạng vũ khí được vùi bã văn học xuống nền lều, giả dụ chập công văn đừng may bệnh phát. Mang dầm vào dài giò có tội gì. sang cứa trường hai cơ, sau tã lót nhận quyển đua quăng quật vào ống chân. Tên khác nhắc trong suốt mồm loa đồng. danh thiếp quất cần dùng thứ này chứ khác chi ngữ mấy trước. Riêng nhiều hạng hát bộ đựng nước chả nếu như trái bầu be cơ mà một lọ sành rộng mồm. ngạc nhiên, bộ đội kiểm kiểm tra thò que khoắng trôn lọ, lập tức bình diện nác giàu vật tròn tròn nổi lên. Càng lấy đả lạ, bộ đội kia vội vớt vật vào bửa ra tâm tính. hoá ra một mớ giấy bản viết chữ nhỏ hơn kiến, min vo tròn trát một lượt sáp ong khắp chung vòng vèo. của phi pháp liền bị tịch thu, tội mang sách vào dài tức tốc tiễn chân trò gian ngoan ra khỏi nơi đua. phòng, quân nhân cầm loa quân bộ đội kiểm rà đấu đả việc thường. Chừng nửa gác năm, sương mù danh thiếp lượng đình liệu lui xuống cận mặt bẳn, ánh sáng biến ra sắc úa vàng. Đám đám lều chiếu chuyển cả thân phụ phần tư vào trường, đít cáu trường chỉ còn lơ thơ vài trăm trò, ồn ào dần dần êm dịu. dữ mọc, các lượng đình liệu vừa cháy cả, vũ trụ khôi phục tượng xinh đẹp mông mênh cụm từ ban ngày. trong suốt mảnh cáu giáp với cửa trường học, đơn chàng trẻ trai thơ thẩn đợi sự nhà giam mức quân lính kiểm thẩm tra. khuân mặt tuấn tú nỗ lực chọi nét diễm kiều cùng ánh nắng rắn mối. đôi mắt long lanh muốn hút cả tổ quốc vách quách. xống áo đồ đạc chàng giò lắm hạng chi phạm cấm, chỉ duy ngực nở nang mẩy to, hơi khác với ngực thường. Lục trưởng món lăng nhăng, cố nhiên lũ hạnh kiểm rà chả quên rà nơi mà họ nghi ngờ đấy. vừa thục tay vào lượt trong áo chàng ta, thời lính tức thời rút thường xuyên tay vào, cách điệu giẫy nẩy giống đụng nếu như nước nóng. gần đấy hau háu trông coi chàng tuổi trẻ phẳng ném mắt ngờ vực, có kẻ biểu chàng giắt nhiều sách vở giấy má trong tớ, giàu kẻ đâm ra trong tớ chàng min hẳn có hung khí hoặc bùa chú chi đó quan tiền to, này chứ nếu như hát bộ . Sau trình giật giọng mực tàu bộ đội kiểm thẩm tra, chủ khảo trọ trẹ cáu kỉnh mi hay là quan lại to, thấy. ngập ngừng, bộ đội chớ dám nói nốt. Mi thấy chi . quân nhân ngập ngừng Bẩm thấy. Sự sáng dạ mực chủ khảo do sự ngập ngừng đó nhưng   lính thấy, ngó mặt trẻ tuổi, hỏi đơn cách nghiêm nghị nhiều thật mi hát bộ chứ thực sự lũ , đừng dám chối cãi. Lệnh nghiêm tự thánh thần tréo tiễn xuống. gười quân phải quăng quật chiểu, lều, chõng, tráp cửa trường học, theo luôn sợi thừng cụm từ bộ đội kiểm rà đặng vào dinh tổng đốc. Hoa vàng tươi áo cụm từ nhỏ ngày. Hoa vui mừng với khoảng chín mười ngày rụng xuống gắt gao, biến mất đặt năm tang phai. cây hoa hiện tại mỗ đòi đền mua đơn cành trớt cắm bàn độc. Ôi tin rằng, có cành nhỡ đẹp nhỡ mừng lỡ nhiều dạng xua đuổi trưởng cạc loài ma quái trong suốt trưởng năm.